fbpx

Tag: อะลูมิเนียม

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing
เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา


ทอสเท็ม เดินหน้าส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำ

ทอสเท็ม ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ TOSTEM เดินหน้าส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ภายใต้โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing โดยจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา
นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี
บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นำทีมโดยนายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ และเทคโนโลยี ของ TOSTEM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นการยกระดับการทำงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในท้องตลาด ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานจริงในสายอาชีพของ นักออกแบบ หรือสถาปนิก

สำหรับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ได้นำร่องเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในวิชาวัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ (Applied Construction Materials) พร้อมจัดกิจกรรม Work Shop ในกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing at CMU ในหัวข้อเรื่อง “ระบบวัสดุประเภทประตูหน้าต่าง และการออกแบบวัสดุประเภทอะลูมิเนียม” พร้อมเนื้อหาที่ทาง TOSTEM เตรียมมาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

1) ประวัติ และความเป็นมาของระบบประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
2) ชนิดของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
3) ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
4) การทำสีเคลือบผิวอะลูมิเนียม
5) ดีไซน์ และการออกแบบรายละเอียด curtainwall ของ TOSTEM
6) ระบบพรีเอ็นจิเนียร์ของทอสเท็ม (TOSTEM Pre Engineered)
7) วัสดุอะลูมิเนียม นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ TOSTEM

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Product Assembling Workshop นักศึกษายังได้ทดลองประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่ม

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

นางสาวธิญดา เกลี้ยกล่อม นายกสโมสรนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ทั้งในเรื่องของสเปคประตูหน้าต่าง โซลูชั่นการใช้งานของตัวอุปกรณ์ ดีไซน์ การออกแบบ และเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของงานกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม และยังได้ลงมือทดลองประกอบสินค้าจริง

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

TOSTEM ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจ เรียนรู้ เสริมทักษะเรื่องกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ เงินชารี ฝ่ายการตลาด TOSTEM เบอร์โทร 02-901-4455 ต่อ 4221, 098-991-4692


คุณภาพของประตูหน้าต่าง

7 เกณฑ์วัดคุณภาพที่เป็นหัวใจสำคัญของประตูหน้าต่าง TOSTEM

นอกจากความสวยงามของประตูหน้าต่างแล้ว มาตรฐานด้านประสิทธิภาพและคุณภาพก็เป็นหัวใจสำคัญของแบรนด์ TOSTEM ที่สะท้อนถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดอย่างพิถีพิถัน เพื่อเป็นการการันตีว่าผลิตภัณฑ์ของ TOSTEM จะสามารถตอบโจทย์ความต้องการของบ้านและอาคารที่พักอาศัยได้ครบทุกมิติ 

คุณภาพของประตูหน้าต่าง

กว่าจะมาเป็นสินค้าคุณภาพของ TOSTEM ทางโรงงาน TOSTEM มีการควบคุมการผลิตด้วยระบบ Quality Assurance (การประกันคุุณภาพ) และ Quality Control (การควบคุมคุณภาพ) ให้ได้ตามมาตรฐาน JIS หรือ Japanese Industrial Standards จากญี่ปุ่นที่มีความเข้มงวดสูง จนได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมระดับโลก โดยผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นจะต้องผ่านการทดสอบหลากหลายด่านดังนี้

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบการป้องกันการรั่วซึมของน้ำ

‘การรั่วซึมจากฝนสาด’ เป็นปัญหาพบเจอได้ทั่วไปในเขตภูมิอากาศแบบร้อนชื้นและมีฝนชุกอย่างประเทศไทย ซึ่งปัญหาหลักๆ ที่เรามักเผชิญมี 2 ประเด็น คือ (1) การรั่วซึมของน้ำตามรอยต่อของหน้าต่างหรือตามซีลยาแนวระหว่างวงกบหน้าต่างและผนัง และ (2) การรั่วซึมจากน้ำฝนล้นราง ดังนั้นผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างทุกรุ่นของ TOSTEM จึงถูกออกแบบให้ซีลป้องกันน้ำตามรอยต่อและมีระบบป้องกันน้ำฝนในโปรไฟล์ โดยกรอบล่างทำหน้าที่รองรับน้ำฝน แล้วระบายออกด้านนอกผ่านวาล์วระบายน้ำ จึงช่วยป้องกันไม่ให้น้ำฝนล้นไหลย้อนกลับเข้ามาภายในบ้าน โดยผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นจะต้องผ่านการทดสอบจากการจำลองเหตุการณ์พายุฝน โดยการให้แรงดันแทนแรงลมพายุและพ่นปริมาณน้ำ 4 ลิตร / ตร.ม. / นาที เทียบเท่าฝนตกหนัก 240 มิลลิเมตรต่อชั่วโมง เพื่อการันตีประสิทธิภาพการป้องกันการรั่วซึมตามมาตรฐาน JIS

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบความทนทานต่อแรงลมพายุ

ประตูหน้าต่างจำเป็นต้องมีความแข็งแรงเพียงพอที่จะรับแรงปะทะจากลมพายุที่แตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค เมื่อเกิดลมพายุประตูหน้าต่างจะต้องไม่หลุดออกจากผนังเพื่อทำหน้าที่ปกป้องทั้งผู้อยู่อาศัยและทรัพย์สินภายใน หลังพายุผ่านไปประตูหน้าต่างจะต้องไม่มีความเสียหายและใช้งานต่อเนื่องได้ตามปกติ บานกรอบประตูหน้าต่างของ TOSTEM สามารถรับมือกับแรงลมในระดับรุนแรง เทียบเท่ากับพายุโซนร้อนได้อย่างดีเยี่ยม โดยมีค่าความสามารถในการต้านทานแรงลม (Wind loading Resistance) ระหว่าง 500-2000 Pascal ซึ่งตอบโจทย์ทั้งงานออกแบบบ้านแนวราบไปจนถึงอาคารสูง รวมทั้งยังสามารถนำไปใช้กับทุกเขตภูมิอากาศอีกด้วย

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบการรั่วไหลของอากาศ

แม้การเปิดประตูหน้าต่างเพื่อถ่ายเทอากาศจะเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการอยู่อาศัย แต่การป้องกันอากาศรั่วไหลก็เป็นสิ่งที่จำเป็นไม่แพ้กัน เพราะในปัจจุบันเราต้องเผชิญกับปัญหามลภาวะทางอากาศมากมาย ไม่ว่าจะเป็นฝุ่น ควัน กลิ่นไม่พึงประสงค์ หรือฝุ่นละออง PM2.5 รวมถึงมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศภายในบ้านกันอย่างแพร่หลาย ดังนั้นจึงควรเลือกประตู-หน้าต่างที่สามารถปิดได้แน่นสนิท ไม่มีช่องว่างระหว่างวงกบและตัวบาน เพื่อลดการรั่วไหลของอากาศผ่านประตูหน้าต่างที่ปิดไว้ ซึ่งศูนย์ทดสอบ TOSTEM ก็ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ทุกรุ่นเข้าทดสอบโดยวิธีการควบคุมแรงดันของภายในและภายนอกประตู-หน้าต่าง เพื่อจำกัดปริมาณอากาศที่รั่วไหลของให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบการป้องกันเสียงรบกวน

นอกจากการปิดแน่นสนิทของบานกรอบจะทำให้อากาศไม่รั่วไหลแล้ว ยังช่วยในเรื่องการป้องกันเสียงรบกวนจากภายนอกได้อีกด้วย ซึ่งทางศูนย์การทดสอบของ TOSTEM ได้มีการนำผลิตภัณฑ์ไปทดสอบ ติดตั้งบนผนังกั้นระหว่าง 2 ห้อง โดยมีการปล่อยเสียงที่ความดัง 100 เดซิเบลที่ห้องฝั่งหนึ่ง และทำการวัดความดังของเสียงที่ได้ยินที่ห้องอีกฝั่งหนึ่ง ซึ่งตามมาตรฐาน JIS แล้ว ประตู-หน้าต่าง TOSTEM สามารถลดความดังของเสียงได้ถึง 25 เดซิเบล ทำให้บรรยากาศภายในบ้านเงียบสงบลง ถือเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์คนยุคใหม่ ที่ให้ความสำคัญกับการพักผ่อนในบ้านอย่างเป็นส่วนตัว 

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบความทนทานต่อแสงแดดและรังสียูวี

เราทราบกันดีว่าแสงแดดกับประเทศไทยเป็นของคู่กันเสมอ ดังนั้นคุณสมบัติความทนทานต่อแสงแดด จึงกลายเป็นเงื่อนไขขั้นพื้นฐานของวัสดุอาคารไปโดยปริยาย เช่นเดียวกับของผลิตภัณฑ์ TOSTEM ที่ต้องมีการทดสอบประสิทธิภาพความทนทานต่อแสงแดดจัดและรังสียูวี เพื่อการันตีได้ว่าหลังจากการผ่านรังสีอินฟาเรดและรังสียูวีที่เข้มข้นแล้ว ตัวประตูหน้าต่างและอุปกรณ์จะไม่มีรอยแตกร้าว และสีอะลูมิเนียมที่ได้จากการทำสีแบบอะโนไดซ์จะไม่ซีดจางลง 

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบความทนทานต่อกรดและด่าง

ไม่เพียงแค่แดด ลม ฝนเท่านั้นที่สามารถป้องกันได้ แต่ผลิตภัณฑ์ TOSTEM ยังถูกออกแบบให้สามารถรับมือกับธรรมชาติทุกรูปแบบ และสามารถติดตั้งได้ทุกพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็นบนภูเขา เขตพื้นที่ราบ หรือริมทะเล ดังนั้นจึงต้องมีการทดสอบความทนทานต่อกรดและด่าง เพื่อการันตีได้ว่าวัสดุที่ใช้จะมีความแข็งแกร่ง ไม่ถูกกัดกร่อน หรือเกิดสนิมได้โดยง่าย 

คุณภาพของประตูหน้าต่าง
 1. เกณฑ์ทดสอบความแข็งแรงของโครงสร้าง ความทนทาน

แน่นอนว่าประตูหน้าต่างย่อมมีการเปิด-ปิดเป็นประจำทุกวัน วัสดุอุปกรณ์ที่นำมาติดตั้งจำเป็นความแข็งแรงเพียงพอศูนย์ทดสอบ TOSTEM จึงได้มีการทดสอบจำนวนรอบในการเปิด-ปิดของประตูหน้าต่างโดยใช้ระบบแขนกลควบคุมการทดสอบจำนวน 100,000 รอบตามมาตรฐาน JIS  เพื่อทำให้ผู้ใช้งานมั่นใจได้ว่าประตู-หน้าต่าง TOSTEM จะมีความแข็งแรง ทนทาน มีอายุการใช้งานยาวนาน

คุณภาพของประตูหน้าต่าง

ด่านทดสอบต่างๆ เหล่านี้ คือสิ่งที่บ่งบอกถึงความใส่ใจในทุกรายละเอียดของ TOSTEM ที่ให้ความสำคัญกับทุกกระบวนการผลิตและการทดสอบอย่างเข้มงวด ซึ่งนอกจากเกณฑ์การทดสอบทั้ง 7 ข้อที่กล่าวมา ยังมีเกณฑ์การทดสอบอื่นๆ อีกมากมาย ที่ใช้ในการทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อส่งมอบคุณภาพตามมาตรฐานระดับนานาชาติ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของประตูหน้าต่าง TOSTEM จนได้รับความไว้วางใจจากผู้ใช้งานมายาวนานถึง 100 ปี


หากสนใจสินค้า TOSTEM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีปุ่มด้านบนเลย!

บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House ซ่อนธรรมชาติไว้ภายในบ้าน ผ่านคอร์ทยาร์ด 4 ทิศ

การได้พักผ่อนท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ เป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยรักษาใจจากความเหนื่อยล้าสะสมทั้งวัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยชาร์จทั้งพลังกายและใจให้มีแรงทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจหากใครหลายๆ คนฝันจะอยากมีบ้านที่เปิดโอกาสให้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่อบอุ่นหรือสายลมเย็นๆ เช่นเดียวกับเจ้าของ Yellow House ที่ไม่เพียงแค่เลือกสร้างบ้านท่ามกลางเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ แต่ยังนำธรรมชาติเหล่านั้นมาเก็บไว้ภายในบ้านอีกด้วย

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

บ้านหลังนี้มีจุดเริ่มต้นที่ทางเจ้าของต้องการสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้โดยไม่มีรั้วกั้น เสมือนได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ สถาปนิก JOYS Architect ผู้ออกแบบ จึงได้นำโจทย์นี้มาต่อยอด ออกแบบให้ผนังบ้านกลายเป็นรั้วและล้อมธรรมชาติไว้ภายในนั้นแทน เพื่อเปิดรับแสงแดด สายลม และวิวธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความปลอดภัยของการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงในการสร้างบ้านเสมอ จึงนำมาสู่การสร้างคอร์ทยาร์ดภายในบ้านทั้งในทิศเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก ครบทั้ง 4 ด้าน

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

การวางฟังก์ชันจากเอกลักษณ์ของคอร์ทยาร์ด

จากความตั้งใจของสถาปนิกที่ต้องการคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้ให้ได้มากที่สุด จึงทำให้แต่ละคอร์ทมีเอกลักษณ์ของบรรยากาศและการใช้สอยแตกต่างกันไป ซึ่งนำมาสู่คีย์หลักของการออกแบบภายในบ้าน ที่ใช้คอร์ทเหล่านี้เป็นตัวกำหนดฟังก์ชันทั้งหมดอีกด้วย โดยคอร์ทแรกได้ถูกวางไว้บริเวณด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนก่อนจะเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงเป็นส่วนที่ถูกเซ็ตออกมา เพื่อทำให้พื้นที่ฟังก์ชันภายในบ้านมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

เมื่อผ่านประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องนั่งเล่นกลางบ้าน ที่ถูกออกแบบให้เปิดโล่ง สามารถเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารและครัวทางด้านขวา รวมถึงมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ทั้งกว้างและสูง เพื่อเปิดรับแสงและลมจากคอร์ด้านหน้าและด้านซ้ายได้อย่างเต็มที่

จากห้องรับประทานอาหารและครัว เราจะสามารถมองเห็นคอร์ทที่สอง ทะลุไปยังห้องทำงาน อ่านหนังสือฝั่งตรงข้ามด้านใน และบันไดที่เชื่อมต่อไปยังดาดฟ้าด้านบน ซึ่งคอร์ทนี้ถูกออกแบบมาสำหรับโชว์บรรยากาศของธรรมชาติ แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยพื้นที่ได้ เนื่องจากบริบทเดิมของพื้นที่ที่มีระดับพื้นดินไม่สม่ำเสมอและมีขนาดไม่กว้างมากนัก ดังนั้นคอร์ทนี้จึงทำหน้าที่แยกโซนฟังก์ชันระหว่างด้านหน้าและด้านหลังออกจากกันแทน

เนื่องจากบริเวณคอร์ทที่สามไม่มีต้นไม้เดิม ทำให้สามารถออกแบบให้มีความพิเศษแตกต่างจากคอร์ทอื่นๆ ได้ สถาปนิกจึงเลือกที่จะออกแบบให้เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สามารถเดินเข้าถึงได้ทั้งจากห้องทำงาน อ่านหนังสือ และห้องอาบน้ำ รวมถึงยังสามารถมองวิวนี้ผ่านหน้าต่างของห้องนอนได้เช่นกัน

สำหรับคอร์ทสุดท้ายถูกวางเชื่อมระหว่างห้องน้ำและห้องนอนแขก ซึ่งใช้สำหรับเป็นเซอร์วิสคอร์ท ที่มีระดับพื้นดินเท่ากับตัวบ้าน ทำให้สามารถออกไปใช้งานทำกิจกรรมต่างๆ ได้

ความลงตัวระหว่างคอนกรีต หิน และอะลูมิเนียม

อีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านคือ ‘ผนังคอนกรีต’ ที่อาจเรียกได้ว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยก็ว่าได้ ด้วยเทคนิคการหล่อเทปูนแบบพิเศษ ที่ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้ผลลัพธ์ผิวสัมผัสและลวดลายไม่เหมือนกันแต่ละแผ่น และเมื่อทุกแผ่นถูกนำมาประกอบกัน จึงเกิดแพทเทิร์นผนังแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน และสำหรับวัสดุของพื้นทั้งหมดนั้น สถาปนิกก็ได้เลือกใช้หินสีเข้มมาตัด เพื่อสร้างความแตกต่างกับผนังเล็กน้อย

เสริมผนังคอนกรีตให้โดดเด่นด้วยบานกรอบอะลูมิเนียม

‘บานกรอบอะลูมิเนียม’ เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมทำให้ผนังคอนกรีตดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยสีและดีไซน์ของประตูหน้าต่างรุ่น ATIS สี Natural silver ที่ดูเรียบอย่างมีมิติ และประกอบกับผนังคอนกรีตอย่างกลมกลืนลงตัว ทำให้ลวดลายจากเทคนิคพิเศษของผนังถูกขับเน้นให้ดึงดูดสายตายิ่งขึ้น

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

ความโปร่ง โล่ง สบาย ที่มาพร้อมกับความปลอดภัย

แสงและลมธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ และการมีคอร์ทยาร์ดและประตูหน้าต่างที่ตอบโจทย์กับเรื่องสภาพอากาศ จึงมีส่วนอย่างมากในการสร้าง ‘ความอยู่สบาย’ ภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีชายคายื่นยาว คอยปกป้องจากแสงแดดและพายุฝน ยิ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ และด้วยคุณสมบัติของประตูหน้าต่าง TOSTEM ที่แข็งแรง ทนทานต่อแรงดันลม รวมถึงยังสามารถป้องกันน้ำรั่วซึม ด้วยวาล์วระบายน้ำที่มาพร้อมกับตัวบานกรอบ ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดื่มด่ำกับภาพบรรยากาศธรรมชาติรอบตัวได้ในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะผ่านสภาพอากาศในวันที่ฟ้าแจ่มใส หรือวันที่อากาศไม่เป็นใจก็ตาม

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House ถือเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่ง อยู่อย่างสันโดษ ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ แต่เมื่อเข้าไปภายในบ้านแล้ว กลับรู้สึกสบายและปลอดภัย อย่างที่ใครๆ หลายคนบอกว่า “บ้านจะเป็นพื้นที่เซฟโซนของเราเสมอ”

หากสนใจสินค้าประตูหน้าต่าง TOSTEM หลายหลายดีไซน์ที่เข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า “ผลิตภัณฑ์” บนเว็บไซต์ได้เลย 

|

ขอขอบคุณ

Architect : JOYS Architect


หากสนใจสินค้า TOSTEM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีปุ่มด้านบนเลย!

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

5 ดีไซน์บ้านที่เลือกใช้โทนสี Natural Black

‘สีดำ’ เป็นสีที่ถูกนำมาใช้กับทุกองค์ประกอบของบ้านและอาคารมาเนิ่นนาน เพราะเป็นสีที่มีความโดดเด่นในตัวเอง สวยงามไร้กาลเวลา ในขณะเดียวกันก็ยังส่งเสริมภาพรวมอาคารให้มีเสน่ห์ยิ่งขึ้น ด้วยภาพลักษณ์ของสีที่สะท้อนถึงความร่วมสมัยและความสุขุม ทำให้สีดำมักถูกนำมาหยิบมาใช้กับสถาปัตยกรรมหลากหลายสไตล์เสมอ และวันนี้เราก็ได้รวบรวมตัวอย่างบ้านจากบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม TOSTEM สี Natural Black รวมถึงทริคการออกแบบที่น่าสนใจมาฝากกันเช่นเคย

Private House V60

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

บ้านสองชั้นสไตล์ Contemporary ของสองกัปตันเครื่องบิน ที่ต้องการให้บ้านเป็นพื้นที่สำหรับการพักผ่อนจากชั่วโมงบินอันแสนเหน็ดเหนื่อย ดังนั้นสถาปนิกจึงตั้งใจออกแบบให้ผู้อยู่อาศัยสามารถสัมผัสธรรมชาติได้จากทุกมุมของบ้าน รวมถึงมองเห็นกันและกันได้แม้จะไม่ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ดังนั้นจึงเป็นที่มาของรูปทรงอาคารกล่องสี่เหลี่ยม ที่มีการยื่นแต่ละห้องออกไปให้ใกล้ชิดกับธรรมชาติรอบด้าน และแทนที่ผนังทึบด้วยประตู-หน้าต่างกระจกสูงจากพื้นจรดเพดานรอบด้าน เพื่อเปิดรับภาพทิวทัศน์และลมธรรมชาติได้ถึง 180 องศา พร้อมทั้งมีระเบียงยื่นต่อเนื่องออกไป ใช้สำหรับเป็นพื้นที่เชื่อมต่อระหว่างภายในและภายนอก รวมถึงช่วยปกป้องพื้นที่ใช้สอยหลักจากแสงแดดและสายฝนอีกด้วย

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

เมื่อมองจากภายนอกบ้าน เราจะสัมผัสได้ถึงความดิบ เท่ แข็งแกร่งของตัวบ้าน จากวัสดุที่เน้นโทนสีเทาและดำหลากหลายเฉด ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ บานกรอบประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสี Natural Black จาก TOSTEM ที่เข้ากันกับวัสดุหิน เหล็ก และอิฐ ได้อย่างลงตัวซึ่งสะท้อนรสนิยมและตัวตนของเจ้าของบ้านออกมาได้อย่างมีเอกลักษณ์ชัดเจน นอกจากนี้ประตูหน้าต่างสีดำยังตัดกันกับสีของวัสดุไม้ภายในบ้าน ทำให้บรรยากาศภายในดูทั้งอบอุ่นและเท่ในเวลาเดียวกัน ซึ่งเรียกได้ว่ามีความกลมกลืนและความแตกต่างผสมผสานกันในทุกมิติเลยทีเดียว

Villa Chomchan

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

ไม่ว่าจะผ่านไปกี่ปี คู่สีขาว-ดำก็ยังคงเป็นคู่สีที่ดูสวยงามลงตัวกับบ้านเสมอ เช่นเดียวกันกับโครงการ Villa Chomchan ที่นำคู่สีขาว-ดำ มาผสานกับรูปทรงสี่เหลี่ยม เพื่อสร้างความโดดเด่น เรียบ เท่ ให้กับอาคารสไตล์โมเดิร์น โดยนำความเข้มของสีดำมาใช้ขับเน้นองค์ประกอบสำคัญของบ้านอย่าง ประตู-หน้าต่าง, ฟาซาดอะลูมิเนียม, ผนังโถงกลาง, พื้นชาน, บันได และท็อปเคาน์เตอร์ ในสัดส่วนที่พอดีกับผนังสีขาว ไม่มากและไม่น้อยจนเกินไป ทำให้เราสามารถสัมผัสได้ถึงความลงตัวของบ้านตั้งแต่แรกพบ ซึ่งนับว่าเป็นหลักการออกแบบที่ขาดไม่ได้สำหรับการเลือกสีอาคาร ที่สำคัญแสงธรรมชาติที่ส่องผ่านจากประตู-หน้าต่างรอบด้าน และกระทบยังผนังสีขาว ยังช่วยทำให้พื้นที่ภายในดูกว้างขึ้น เสริมบรรยากาศให้ดูละมุน อบอุ่น และสบายตา

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

88 Hillside

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

การได้ตื่นเช้ามาพบกับภาพทิวทัศน์ของภูเขา พร้อมกับบรรยากาศอันเงียบสงบ เป็นส่วนตัว เรียกได้ว่าเป็นฝันของใครหลายๆ คน ซึ่งโครงการ 88 Hillside ก็ได้นำความฝันนี้มาต่อยอดเป็นบ้านเดี่ยวสองชั้นบนเนินเขา ที่ใช้บานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสี Natural Black มาเป็นหัวใจหลักในการออกแบบ ด้วยขนาดความสูงและความกว้างของบานประตู-หน้าต่าง ทำให้สามารถเปิดรับภาพทิวทัศน์พาโนรามาได้อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะพื้นที่โถง Double volume space ที่ใช้บานหน้าต่างขนาดใหญ่พิเศษจาก TOSTEM มาติดตั้งได้เต็มความสูงผนัง 2 ชั้นโดยไร้คานกั้น ซึ่งต้องพึ่งพาเทคนิคขั้นสูงในการติดตั้งพร้อมกับสิ่งสำคัญที่สุดอย่าง ‘ความแข็งแรงของบานหน้าต่าง’ ที่สามารถรับน้ำหนักได้อย่างมั่นคง ปลอดภัย ทำให้งานออกแบบสามารถก้าวข้ามขีดจำกัดในการก่อสร้างอย่างไร้ขอบเขต ช่วยเติมเต็มสุนทรียภาพในการพักผ่อนใกล้ชิดกับธรรมชาติอย่างเต็มที่

อ

Malton Gates Krungthep Kreetha

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

ความหรูหราไม่จำเป็นต้องคู่กับสีทองเสมอไป เพราะทุกสีสามารถสร้างความหรูหราได้หากผ่านการออกแบบที่เหมาะสม เช่นเดียวกันกับโครงการบ้านหรูระดับลักชูรี่ Malton Gates Krungthep Kreetha ที่เลือกนำบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสีดำ มาจับคู่กับบ้านสไตล์โมเดิร์นคลาสสิกได้อย่างลงตัว ด้วยเส้นสายแนวตั้งและแนวนอนของบานกรอบ ที่สอดรับกันกับดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกอาคาร แต่มีความโดดเด่นในตัวเอง รวมทั้งยังสะท้อนแนวคิด ‘ประตูสู่ความเป็นอยู่ที่ดีอย่างสมบูรณ์แบบ’ ของโครงการ ด้วยฟังก์ชันการใช้งานและคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ TOSTEM ที่มอบความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยสูงสุดในแก่ผู้อยู่อาศัย

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

Monsane

5 Design บ้านที่ใช้ประตูหน้าต่างสี Natural Black_1

อีกหนึ่งบ้านสไตล์คลาสสิกน่าสนใจ ที่นำบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสีดำมาผสานกับกรอบซุ้มโค้งของอาคาร เพื่อสร้างบรรยากาศหรูหราและอบอุ่น พร้อมแฝงกลิ่นอายสถาปัตยกรรมตะวันตกจางๆ ซึ่งรูปทรงเส้นโค้งเหล่านี้สามารถลดทอนความแข็งของอาคารได้เป็นอย่างดี และตอบโจทย์กับเทรนด์ออกแบบปัจจุบันที่กำลังให้ความสนใจกับ Arch Design แต่ในขณะเดียวกันประตู-หน้าต่างรูปทรงสี่เหลี่ยม ก็ตอบโจทย์กับการเปิดรับทิวทัศน์และแสงธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ทำให้บรรยากาศภายในบ้านดูโปร่ง โล่ง สบาย และหากสังเกตจะเห็นว่าผนังบ้านมีสีขาวโทนครีม ซึ่งหลายคนมักเข้าใจว่าสีโทนครีมจะต้องคู่กับสีโทนน้ำตาล หรือสีเอิร์ธโทนเท่านั้น ดังนั้นบ้าน Monsane จึงถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดี ที่ทำให้เราเห็นว่าสีดำก็สามารถจับคู่กับสีโทนครีมได้ดีเช่นกัน

จาก 5 ดีไซน์บ้านที่เรายกตัวอย่างมา จะเห็นว่าประตู-หน้าต่างสี Natural Black สามารถเข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ และด้วยนวัตกรรมพิเศษจาก TOSTEM ที่นำอะลูมิเนียมไปชุบสีด้วยประจุไฟฟ้า หรือเรียกว่าการอะโนไดซ์ (Anodized) พร้อมเคลือบอีกชั้นด้วย TEXGUARD ทำให้สีอะลูมิเนียมดูสวยงามอย่างมีมิติ มีผิวสัมผัสเรียบเนียน และทนทานต่อทุกสภาพอากาศ มั่นใจได้ว่าสีอะลูมิเนียมจะไม่ซีดจาง คงความงามอยู่คู่กับบ้านได้นานถึง 40 ปี

หากสนใจสินค้าประตูหน้าต่าง TOSTEM สี Natural Black และสีอื่นๆ ที่น่าสนใจ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า “ผลิตภัณฑ์” บนเว็บไซต์ได้เลย 


หากใครสนใจสินค้า TOSTEM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีปุ่มด้านบนเลย!

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

โทนสีขาว-ดำ เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่นิยมในการแต่งบ้านอย่างมาก ด้วยความเรียบง่าย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเท่มีสไตล์ ก็ทำให้คนยุคใหม่หันมาเทใจให้เทรนด์ “Black & White” กันมากขึ้น

สำหรับนักออกแบบที่กำลังมองหาตัวอย่างสำหรับการดีไซน์บ้านโทนขาวดำอยู่ วันนี้ทอสเท็ม (TOSTEM) ก็มีมุมต่างๆ ในบ้าน ที่ตกแต่งเฉดขาว-ดำมาฝากกัน ลองมาเก็บไอเดียดีๆ ด้านการออกแบบ พร้อมเลือกดีไซน์กรอบประตูหน้าต่างให้สวยงามลงตัวกันเลย

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Smart Bedroom
คุมโทนเข้มแต่แฝงความนุ่มนวล

ห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เจ้าของห้องอยากใช้เวลาในการพักผ่อนให้ได้มากที่สุด หลายๆ บ้านจึงเลือกตกแต่งเป็นโทนสีเข้มๆ อย่างสีดำเกือบ 100% เพราะสีโทนเข้มช่วยรักษาบรรยากาศของความสงบ ปราศจากความสว่าง แต่การใช้สี

สำหรับห้องนอนโทนเข้มแบบนี้ สามารถเลือกแมตช์กับประตูบานเลื่อน TOSTEM พร้อมกรอบประตูสี Natural Black ให้ Mood ไปด้วยกันกับภาพรวมทั้งหมดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Modern Loft Bathroom
เพิ่มมิติด้วยเฉดสีสามน้ำหนัก

สำหรับห้องน้ำในบ้านที่มีการใช้งานกันหลายคน อาจเลือกใช้เฉดสีที่ดรอปลงมาจากสีดำ เป็นสีเทาคอนกรีตสไตล์ลอฟต์ แต่ยกระดับความหรูหราและเนี้ยบขึ้นด้วยการปูกระเบื้อง พร้อมเติมเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ลุคโมเดิร์นสีขาว-ดำ ก็ช่วยทำให้บรรยากาศในห้องน้ำไม่มืดทึบเกินไป แถมยังมีเลเยอร์ของน้ำหนักสีตั้งแต่สีสว่าง สีกลาง ไปจนถึงสีเข้ม ให้รู้สึกมีมิติไม่น่าเบื่อ

และอย่าลืมเพิ่มความปลอดโปร่งให้ห้องน้ำ ด้วยหน้าต่างบานช่องแสงจาก TOSTEM ที่ช่วยรับแสงเข้ามาโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ทำให้ห้องน้ำสว่างขึ้น แมตช์กับกรอบสี Natural White ช่วยเติมเต็มลุคแบบ Modern Loft ได้ลงตัว

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Natural Living Room
เปิดรับธรรมชาติให้พื้นที่หลักของบ้าน

มาถึงพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดพบปะของครอบครัวอย่างห้องนั่งเล่น สำหรับห้องนี้หลายๆ บ้านมักใช้เป็นห้อง Multi-Function ทั้งนั่งเล่น พักผ่อน ทานอาหาร การเลือกใช้โทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่ พร้อมออกแบบให้เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวภายนอกได้มาก จะช่วยเสริมสร้างพื้นที่ที่ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์หลักชิ้นใหญ่เป็นสีดำเข้ม อย่างโซฟาและโต๊ะทานข้าว จะช่วยให้โทนของห้องยังดูเรียบเท่สไตล์ Black & White อยู่

ซึ่งสามารถเลือกใช้ประตูเลื่อนบานสูงจาก TOSTEM เพื่อเปิดมุมมองให้ห้องดูกว้างขึ้น โดยเลือกกรอบสีโทนกลางเช่น Autumn Brown ที่ให้ความเป็นธรรมชาติ เข้ากับโทนของห้องมากขึ้น


หากสนใจต้องการบานประตูหรือหน้าต่างสามารถคลิกดูแบบที่ต้องการได้เลย

ประตู-หน้าต่าง ควรมีความสูงเท่าไหร่

ความแตกต่างของประตู-หน้าต่างของ TOSTEM

เลือกแบบไหนให้ตอบโจทย์กับความต้องการ?

ไม่ว่าจะเป็นมุมไหนของบ้าน TOSTEM ก็มีประตู-หน้าต่าง หลากหลายซีรีส์มาให้เลือกสรร แต่ประตู-หน้าต่างแบบไหนที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของเรามากที่สุด วันนี้เรามาดูกันว่าประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ที่เป็นรุ่นฮิตของ TOSTEM จะมีความน่าสนใจแตกต่างกันอย่างไรบ้าง

GRANTS SERIES 

เริ่มต้นที่ GRANTS SERIES ประตู-หน้าต่างซีรีส์เรือธง ของ TOSTEM ที่เน้นดีไซน์พื้นที่กระจก เพื่อเปิดรับวิวได้กว้างอย่างเต็มที่ เหมาะกับการใช้เปิดมุมพาโนรามาอย่างยิ่ง โดยในซีรีส์นี้มีคุณสมบัติที่น่าสนใจ ดังนี้

 • มีการซ่อนกรอบบานภายในวงกบ ทำให้ประตู-หน้าต่างมีรูปทรงเพรียวบาง
 • ภายในวงกบมีระบบป้องกันน้ำถึง 2 ชั้น หมดกังวลเรื่องน้ำรั่วซึม แม้จะมีบานกว้างก็ตาม
 • มาพร้อมกับ L-FIT มือจับดีไซน์รูปตัวแอล ที่พอดีกับการใช้งาน สามารถปิด-เปิดได้สะดวกสบาย
 • สำหรับหน้าต่างบานกระทุ้งและบานเปิด ยังมีมุ้งจีบดีไซน์โมเดิร์น เข้าได้กับงานออกแบบหลากหลายสไตล์ มาติดตั้งภายในวงกบของหน้าต่างอีกด้วย

ATIS SERIES

ซีรีส์ประตู-หน้าต่าง ที่ถูกออกแบบภายใต้คอนเซ็ปต์สื่อถึงความเรียบง่าย ให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติข้างนอก โดยมีการดีไซน์นวัตกรรมและเทคโนโลยีซ่อนเอาไว้ภายใน ทำให้รูปทรงบานประตู-หน้าต่าง มีความเรียบเท่แบบมินิมอล ยิ่งขึ้น เมื่อดูจากภายนอก

 • จุดเด่นของซีรีส์นี้ คือการซ่อนหัวสกรูและอุปกรณ์เอาไว้ในวงกบ เช่น บานพับ, ตัวล็อก และ BALANCER ควบคุมการเลื่อน ระบบผ่อนแรงที่มีเฉพาะในซีรีส์ ATIS
 • มือจับ L-FIT ที่มีให้เลือก 2 แบบ ทั้งมือจับแบบก้านโยก พร้อมอุปกรณ์เสริมลิมิตอาร์ม ช่วยบังคับองศาการเปิด เพิ่มความปลอดภัย และมือจับแบบก้านหมุนพับเก็บ ที่ถูกดีไซน์ให้กลมกลืนไปกับกรอบบาน ไม่เกะกะออกมาข้างนอก ซึ่งเป็นแบบพิเศษที่มีเฉพาะในซีรีส์ ATIS เท่านั้น
 • เทคโนโลยีมุ้งกันแมลงล่องหน มีการใช้ขนาดเส้นตาข่ายเล็กกว่าขนาดเส้นไนลอนในมุ้งทั่วไปถึง 40% ซึ่งจะช่วยให้มองเห็นวิวข้างนอกชัดเจนยิ่งขึ้น พร้อมกับขนาดช่องตาข่ายที่เล็กลง ช่วยกันแมลงได้ดีกว่าเดิม แต่ในขณะเดียวกัน ก็ยังให้ลมสามารถลอดผ่านเข้ามาภายในตัวบ้านได้มากกว่ามุ้งแบบทั่วไปอีกด้วย
 • ในกรณีที่ต้องการติดตั้งหน้าต่างบานกระทุ้งในตำแหน่งสูง อย่าง หน้าต่างระบายอากาศในห้องน้ำ ก็มีอุปกรณ์โซ่บังคับที่ช่วยเปิด-ปิดได้สบาย โดยไม่ต้องเอื้อมมือ
 • สำหรับประตู-หน้าต่างบานเลื่อน ตัวกรอบบานมีครีบมือจับในตัว สามารถใช้งานได้อย่างปลอดภัย นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งฝาครอบรางแบบเรียบ เป็นอุปกรณ์เสริมความปลอดภัยให้กับการใช้งาน ช่วยให้เดินผ่านได้อย่างไม่มีสะดุด เหมาะกับบ้านที่มีเด็กเล็ก โดยมีทั้งชนิดรางนอกและรางใน ที่สามารถถอดออกเองได้
 • ในซีรีส์นี้มีหน้าต่างรูปแบบพิเศษ TILT & SLIDE ที่ช่องบนเป็นบานปิดตายและช่องล่างเป็นบานยก สามารถใช้งานได้ภายใน 3 สเต็ป โดยเริ่มจากปลดล็อก – เอียงบานล่างเข้าด้านในห้อง – ยกบานขึ้นไป นอกจากนี้ยังมีตัวหยุดนิรภัย สร้างมั่นใจในความปลอดภัยระหว่างใช้งานอีกด้วย
 • ที่น่าสนใจกว่านั้น TOSTEM ยังได้พัฒนารุ่น ATIS PLUS เพื่อตอบโจทย์สำหรับงานอาคารสูง ทั้งเรื่องขนาดและคุณภาพผลิตภัณฑ์ ที่ผ่านการทดสอบตามมาตรฐาน ASTM และมาตรฐาน TOSTEM จากญี่ปุ่น
ประตู-หน้าต่างแต่ละซีรีส์ของ TOSTEM ต่างกันอย่างไร ?
ประตู-หน้าต่างแต่ละซีรีส์ของ TOSTEM ต่างกันอย่างไร ?

WE SERIES

เป็นอีกหนึ่งประตู-หน้าต่างที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลาย โดยเฉพาะงานออกแบบบ้าน ด้วย UNIQUE FEATURES ที่มีระบบป้องกันน้ำรั่ว พร้อมวาล์วระบายน้ำตรงโปรไฟล์กรอบล่าง, ตัวล็อกบานเลื่อนแบบก้านโยก มีกลไกป้องกันการล็อกไม่สนิท, บานมุ้งแบบเลื่อนติดตั้งภายในด้านในห้อง และในซีรีส์นี้ยังมีการพัฒนาแบ่งออกเป็น 3 รุ่น เพื่อตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลายความต้องการ

 • WE PLUS  เป็นรุ่นพิเศษที่ถูกออกแบบมาให้ตอบโจทยกับงานดีไซน์ที่หลากหลาย โดยมีความสูงของบานประตู-หน้าต่างถึง 3 เมตร ซึ่งเป็นความสูงที่มากกว่าประตูทั่วไป และเป็นที่ต้องการในงานออกแบบสไตล์โมเดิร์นในยุคนี้
ประตู-หน้าต่างแต่ละซีรีส์ของ TOSTEM ต่างกันอย่างไร ?
 • WE 70  คอลเล็กชันที่มีตัวเลือกหลากหลายมากขึ้น โดยมีให้เลือกทั้งประตูและหน้าต่าง ที่มีขนาดความกว้าง x ความสูงของบานอะลูมิเนียมหลากหลายไซส์ และมีรูปแบบให้เลือกมากขึ้น เช่น หน้าต่างเข้ามุม, ประตู-หน้าต่าง AIRFLOW ที่สามารถสไลด์บานเกล็ดเพื่อระบายอากาศได้หลายระดับ, ประตูบานเฟี้ยม ที่มีจำนวนบานให้เลือกแต่ 4 บาน ไปจนถึง 16 บาน เป็นต้น
 • WE 40  หน้าต่างอะลูมิเนียมคอลเล็กชันเริ่มต้นของซีรีส์นี้ ด้วยขนาดที่พอดี ทุกคนสามารถเข้าถึงได้ และในขณะเดียวกันก็ยังคงคุณภาพมาตรฐานผลิตภัณฑ์ระดับสูงของ TOSTEM ไว้ได้ ทำให้เป็นรุ่นที่เหมาะกับงานสเกลเล็ก เช่น บ้านเดี่ยว บ้านน๊อคดาวน์ อาคารพาณิชย์ เป็นต้น

ที่สำคัญรุ่น WE 70 และรุ่น WE PLUS ยังมีนวัตกรรมช่องระบายอากาศ AIRFLOW SLOT ที่สามารถเลือกเปิดรับอากาศเย็นสบายจากข้างนอกให้เข้ามาในตัวบ้าน หรือจะเลือกปิดเพื่อป้องกันอากาศรั่วซึม เมื่อใช้งานเครื่องปรับอากาศภายในบ้านก็ได้ มาพร้อมกับมุ้งกันแมลง ที่สามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้อีกด้วย

ประตู-หน้าต่างแต่ละซีรีส์ของ TOSTEM ต่างกันอย่างไร ?

นอกจากประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม 3 รุ่นที่แนะนำมาแล้ว ยังมีคอลเล็กชันอื่นๆ ที่น่าสนใจ อย่าง ประตูรั้วสำเร็จรูป, ประตูหน้าบ้าน GIESTA SERIES และ ประตูบานสไลด์ภายใน INTERIOR SERIES โดยสินค้าทุกรุ่นของ TOSTEM ล้วนผ่านการรับรองมาตรฐานระดับสากล รับประกันความมั่นใจในความแข็งแรง ทนทานต่อทุกสภาพอากาศ และตอบโจทย์ทุกการใช้งานอย่างแน่นอน หากใครสนใจสามารถ คลิกที่นี่ได้เลย