Good Life in the Garden สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน

Good Life in the Garden สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน

ว่ากันว่าสังคมที่ดีเริ่มต้นจากครอบครัวที่ดี และครอบครัวที่มีความสุขก็ต้องอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกจัดสรรพื้นที่อย่างดีเพื่อส่งเสริมกิจกรรมและเสริมสร้างพัฒนาการ เช่นเดียวกันกับ “สังคมที่ดีเริ่มต้นที่บ้าน” สโลแกนของโครงการอสังหาริมทรัพย์ของ Life and Living ที่โฟกัสกับทุกส่วนของงานออกแบบบ้านจัดสรรตั้งแต่พื้นที่ภายในบ้านจนถึงพื้นที่ส่วนกลางของชุมชน และ Life in the Garden Rongpo-Motorway ก็คือโครงการล่าสุดที่ผสานสิ่งแวดล้อมที่ดีตามธรรมชาติเข้ากับการอยู่อาศัยที่สร้างความสุขให้สมาชิกครอบครัวและชุมชน

เราได้รับเกียรติจากคุณมีศักดิ์ ชุนหรักษ์โชติ ประธานกรรมการ บริษัท ไลฟ์ แอนด์ ลีฟวิ่ง จำกัด มาบอกเล่าเรื่องราวที่เป็นหัวใจสำคัญที่ส่งต่อให้เห็นเป็นรูปธรรมและใช้งานได้จริงในงานออกแบบบ้านสักหลังหนึ่ง “ที่ผ่านมาเราก็พยายามสืบทอดเจตนารมณ์นี้เข้าไปในโครงการ เข้าไปในตัวบ้าน ทุกแบบ จะสังเกตว่า บ้านของเราตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนถึงปัจจุบัน เราจะคิดบนพื้นฐานของวิถีชีวิตในครอบครัว”

เริ่มจากฟังก์ชั่นภายในบ้านที่มีการจัดฟังก์ชั่นในรายละเอียดที่แตกต่างจากโครงการบ้านโดยทั่วไป ซึ่งอ้างอิงมาจากไลฟ์สไตล์และพฤติกรรมการอยู่อาศัยร่วมกันเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีที่สุดสำหรับสมาชิกในครอบครัวทุกคน อย่างการเพิ่มมุมกิจกรรมพิเศษสำหรับเด็ก นอกเหนือจากมุมนั่งเล่นและรับประทานอาหารซึ่งเป็นพื้นที่รวมตัวของสมาชิกครอบครัว “เรามองว่ามุมนี้จะเป็นมุมซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนตัวของเด็ก เพราะถ้าเขามีพื้นที่ส่วนตัว เขาจะหวงแหนพื้นที่ของเค้า เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่ผลักดันให้เด็กมีแรงดลใจและมีความรับผิดชอบให้กับตัวเอง”

อีกส่วนที่สำคัญคือการเชื่อมต่อมิติทางการใช้งานภายในบ้านออกสู่ภายนอกบ้าน เพื่อดึงสิ่งแวดล้อมเข้ามามีส่วนร่วมกับทุกกิจกรรมของการใช้ชีวิต โดยใช้ความพิเศษของการขยายช่องเปิดภายในบ้านให้กว้างกว่าบ้านทั่วไปเพื่อฟังก์ชั่นที่เหมาะสม เช่น การกำหนดขอบหน้าต่างให้อยู่ในระดับสูง และการใช้บานเปิดสไลด์ที่กำหนดไว้ทั้งส่วนหน้าบ้านและหลังบ้านบริเวณจุดนั่งรับประทานอาหาร เพื่อการระบายลมที่ดีทั่วถึงทั้งบ้าน และการเชื่อมต่อกับสวนส่วนตัวที่สามารถกลายร่างเป็นพื้นที่ดินเนอร์เอ๊าต์ดอร์ได้ในวันอากาศดี

กรอบบานหน้าต่างและประตูของที่นี่เลือกใช้ของ TOSTEM (ทอสเท็ม) โดยสำนักงานขายใช้ P7 บ้านใช้ WE 70 เเละ WE 40 “เพราะการเลือกวัสดุเป็นหน้าที่ของ developer ที่จะทำให้คนใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่น” ถึงแม้ลูกค้าเวลามาซื้อบ้านอาจจะมองไม่เห็นรายละเอียดผลิตภัณฑ์ทั้งเรื่องเนื้ออะลูมิเนียม วิธีการขึ้นรูป การประกอบได้มาตรฐาน รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบ ซึ่งมาตรฐานทั้งหมดรับประกันตลอดอายุการใช้งาน ทำให้ลูกบ้านไม่ต้องกังวล และสามารถใช้ชีวิตในบ้านโดยไม่ต้องกังวลกับปัญหาหรือความเสียหายเล็กๆ น้อยๆ ที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการอยู่อาศัย

จากฟังก์ชั่นภายในบ้าน เชื่อมโยงออกมาในระดับที่กว้างกว่าในระดับชุมชน ทางโครงการต้องการสร้างพื้นที่ส่วนกลางให้เป็นพื้นที่กิจกรรมสำหรับทุกครอบครัวได้ออกมาใช้ชีวิตร่วมกับธรรมชาติ จากร่มไม้ที่ติดมากับผืนที่ดินและอาคารที่ออกแบบขึ้นโดยการคงสภาพแวดล้อมเดิมให้ได้มากที่สุด รวมไปถึงการรองรับการใช้งานได้อย่างเอนกประสงค์

“อาจจะโชคดีที่เราซื้อที่แปลงนี้ที่ตัดสินใจก็คือต้นไม้ และเราบอกตั้งแต่แรกเลยว่า เราจะรักษาต้นไม้ทุกต้นให้อยู่ ส่วนใหญ่เป็นต้นยางนาอายุเกือบ 50 ปี แล้วมีต้นอื่นซึ่งเป็นต้นที่น่าอนุรักษ์ ไว้ เราก็มองว่าต้นไม้ที่สวยที่สุดก็คือสภาพดั้งเดิม แล้วโอกาสที่คนจะเห็นบรรยากาศแบบนี้ในอนาคตก็คิดว่าคงจะยาก เราเลยดึงบรรยากาศนี้เข้ามาอยู่ใกล้ชิดคนมากขึ้นด้วยการจัดฟังก์ชั่นตรงนี้ให้เป็นพื้นที่ส่วนกลางขนาดใหญ่เกินมาตรฐานที่กำหนดไว้เยอะมาก ให้เป็นพื้นที่สำหรับผู้คนในชุมชนได้มาพบปะและมาจัดกิจกรรม หรือว่างๆ ก็มานั่งคุยกันเจอกัน ภายใต้บรรยากาศป่าโปร่ง ลมเย็น และธารน้ำไหล”

“สถาปนิกผังเมืองชื่อดังระดับโลกชาวเดนมาร์ก Jan Gehl เขาก็ให้ความสำคัญว่าโลกปัจจุบันนี้มันขาดแคลนเรื่องการสื่อสาร การใช้ชีวิตระหว่างมนุษย์ เขามองว่ากิจกรรมที่จะช่วยทำให้คนเกิดสังคมที่ดีขึ้นมาได้ มันจะเกิดขึ้นจากกิจกรรมการที่คนในชุมชนมีส่วนร่วม การที่คนในชุมชนจะมีส่วนร่วมกันมันจะใช้เวลาในส่วนที่เรียกว่า เป็นกิจกรรมยามว่าง กิจกรรมทางเลือก เพราะฉะนั้นโครงการอย่างที่นี่ พื้นที่ส่วนกลางไม่ใช่แค่สนามหญ้าหรือพื้นที่ตามเงื่อนไขระเบียบจัดสรรที่ดิน เราต้องพยายามสร้างเพื่อให้คนไปใช้ พอคนไปใช้คนจะได้พบปะสังสรรกัน ลูกบ้านนี้เจอเด็กบ้านโน้น พ่อแม่ เพื่อนบ้านเจอกัน มีปฏิสัมพันธ์ ก็จะเกิดเป็นสังคมที่ต่อยอดขึ้นไปไม่รู้จบ” นี่นับเป็นบทสรุปที่ดีที่สุดที่คุณมีศักดิ์ได้แปลทฤษฎีเหล่านี้ออกมาเป็นงานสถาปัตยกรรมและการจัดวางชุมชนอย่างชัดเจนและใช้งานได้จริง ผ่านโครงการบ้านจัดสรรที่เขาตั้งใจสร้างประชากรคุณภาพและชีวิตคุณภาพเพื่อกลับคืนสู่สังคม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*