แม้ไม่อยู่บ้านก็ยังมีบ้านที่ระบายอากาศได้อย่างปลอดภัยด้วย Ventilation Door

แม้ไม่อยู่บ้านก็ยังมีบ้านที่ระบายอากาศได้อย่างปลอดภัยด้วย Ventilation Door

หนึ่งในปัญหาเกี่ยวกับบ้านที่หลายคนต้องเผชิญเมื่อไม่อยู่บ้าน และต้องปิดประตูหน้าต่างให้แน่นหนาเพื่อป้องกันอันตรายต่าง ๆ ทั้งจากคนหรือจากสัตว์ ก็คือเรื่องอากาศที่ถ่ายเทไม่สะดวกภายในบ้านทำให้เกิดความร้อนสะสมและเกิดกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ ภายในบ้าน ซึ่งเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยต่างกลุ้มอกกลุ้มใจไปตาม ๆ กัน TOSTEM เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่เล็งเห็นปัญหานี้จึงได้ออกแบบ Ventilation Door หรือประตูระบายอากาศ ที่ออกแบบมาเพื่อการระบายอากาศที่ดีภายในบ้าน สามารถเลือกเปิดให้เกิดช่องระบายอากาศได้หลายระดับ ในขณะที่ประตูนั้นปิดล็อคอยู่ เพื่อให้ผู้อยู่อาศัยรู้สึกมั่นใจได้ว่าแม้ไม่อยู่บ้านก็ยังมีบ้านที่สามารถระบายอากาศได้ อย่างปลอดภัย

อากาศภายในบ้านถ่ายเทได้สะดวก

Ventilation Door มีการออกแบบให้มีบานประตูแบบบานเปิดและบานเลื่อนเอาไว้ในประตูบานเดียว เมื่อล็อคประตูก่อนออกจากบ้านเราสามารถเปิดบานเลื่อนไว้ได้ตลอด เพื่อช่วยให้มีการหมุนเวียนของอากาศโดยถ่ายเทอากาศเย็นเข้าสู่ภายใน และระบายอากาศร้อนสู่ภายนอก ไม่ทำให้บ้านร้อนอบอ้าวแม้แต่เวลาที่ไม่มีใครอยู่บ้านก็ตาม

ช่วยระบายกลิ่นไม่พึ่งประสงค์ภายในบ้าน

Ventilation Door นอกจากจะช่วยระบายอากาศได้ดีแล้วยังสามารถช่วยระบายกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์ต่าง ๆ ภายในบ้านได้ ไม่ว่าจะเป็น กลิ่นอาหาร กลิ่นสัตว์เลี้ยง หรือกลิ่นอับภายในบ้านก็ตาม โดยการเปิดบานเลื่อนเพื่อระบายกลิ่นภายในออกสู่ภายนอกไม่ให้ภายในบ้านมีกลิ่นที่ไม่พึ่งประสงค์คงค้างอยู่แม้เราจะปิดบ้านแล้วก็ตาม

ป้องกันอันตรายจากแมลงและมลพิษต่างๆ

การออกแบบ Ventilation Door นอกจากจะมีบานเลื่อนกระจกอยู่ด้านในสุดแล้วยังมีการซ้อนชั้นด้วยบานมุ้งลวดตรงกลางตามด้วยแผงระแนงอยู่ด้านนอก เพื่อให้บานมุ้งลวดและระแนงเป็นตัวป้องกันแมลง สัตว์มีพิษ ฝุ่น หรือมลพิษทางอากาศอย่าง PM 2.5 ไม่ให้เข้ามารบกวนผู้อยู่อาศัยภายในบ้านแม้จะเปิดบานเลื่อนกระจกไว้ก็ตาม

ระบายอากาศด้วยบานสไลด์ได้ 3 ระดับ

Ventilation Door ถูกออกแบบมาเพื่อให้ระบายอากาศได้ด้วยตัวหน้าบานที่อยู่ด้านในสุดจะเป็นบานเลื่อนแบบกระจกที่สามารถสไลด์เปิดได้ 3 ระดับคือ ปิดล็อคทั้งบานเพื่อเพิ่มความปลอดภัยในเวลาที่ไม่มีคนอยู่บ้าน, เปิดเพื่อระบายอากาศเพียงเล็กน้อยด้วยการเปิดแง้มบานกระจกทั้งบนและล่าง และสุดท้ายคือเปิดบานกระจกมารวมกันตรงกลางเพื่อเปิดทางระบายอากาศได้อย่างเต็มที่ในขณะที่ประตูปิดล็อคอยู่

มีตัวล็อคที่แน่นหนาเพื่อความปลอดภัย

อีกสิ่งหนึ่งในการออกแบบที่ TOSTEM ให้ความสำคัญนั้นคือเรื่องความปลอดภัย เพราะนอกจาก Ventilation Door จะสามารถช่วยระบายอากาศได้ดีแล้ว ยังมีการติดตั้งบานมุ้งและลูกกรงระแนงกันขโมยเพื่อป้องกันผู้บุกรุก นอกจากนี้ตัวล็อคบานเลื่อนยังถูกออกแบบมาให้เป็นแบบขอเกี่ยวที่ทำลายได้ยากเป็นกลไกการล็อคที่ช่วยเพิ่มความปลอดภัยแม้ไม่มีคนอยู่บ้านก็ตาม

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*