เทรนด์พื้นที่ทำงานหลังวิกฤตการณ์ COVID-19

เทรนด์พื้นที่ทำงานหลังวิกฤตการณ์ COVID-19

ช่วงชีวิตหลังวิกฤตการณ์ Covid-19 เปลี่ยนแปลงชีวิตการทำงานของเราไปโดยสิ้นเชิง เทคโนโลยีถูกดึงศักยภาพอย่างเต็มที่เพื่อใช้ให้งานเดินอย่างเกิดประสิทธิภาพสูงสุดหลังจากที่ทุกคนต้องสร้างระยะห่างให้กันและกัน ไม่ว่าจะจากการกักตัวทำงานอยู่กับบ้าน หรือการจำกัดระยะห่างของพื้นที่หรือ Social Distancing ถึงทางแก้อย่างการทำงานอยู่กับบ้านจะพอช่วยได้ในช่วงเวลาสั้นๆ แต่ด้วยรูปแบบการทำงานในองค์กรที่ยังคงต้องการระดมสมอง หรือการทำงานร่วมกันในพื้นที่สำหรับทำงานโดยเฉพาะ นั่นเป็นโจทย์ท้าทายของนักออกแบบที่จะสร้างพื้นที่ทำงานรูปแบบใหม่ซึ่งตอบเรื่องสุขภาวะเป็นสำคัญ ทั้งในแง่ความสะดวกสบายเหมาะสมกับการทำงาน การสร้างสิ่งแวดล้อมในที่ทำงานให้เกิดความสุข โดยยังคงต้องรักษาระยะห่าง ป้องกันการสัมผัสระหว่างกันและกันให้ได้มากที่สุด (เครดิตภาพ Photo by Austin Distel on Unsplash)

Hygienic Station

สิ่งที่ต้องเพิ่มขึ้นมาหลังจากการระบาดของโรค คือพื้นที่เล็กๆ สำหรับการตรวจคัดกรอง หรือให้บริการการฆ่าเชื้อโรค เราอาจจะได้เห็นทางเข้าออฟฟิศที่ติดตั้งอ่างล้างมือสำหรับล้างมือให้สะอาดก่อนเข้าสู่พื้นที่ทำงาน โดยทั้งหมดร่วมกับการใช้เทคโนโลยี Touchless อย่างการใช้อ่างล้างมือระบบเซ็นเซอร์ หัวจ่ายน้ำยาฆ่าเชื้ออัตโนมัติ หรือสเตชั่นเครื่องฆ่าเชื้ออุปกรณ์ด้วยรังสีอัลตร้าไวโอเล็ต เป็นต้น (เครดิตภาพ Photo by Sanibell BV on Unsplash)

Keep-Distancing Workspace

รูปแบบการจัดวางผังพื้นสำหรับโต๊ะทำงานแบบโอเพ่นแปลนยังอยู่ได้ โดยการสร้างระยะห่างให้มากขึ้น จากเดิมที่เคยนั่งเรียงกันเป็นแถวตามความยาวของโต๊ะ จะเกิดการคั่นกลางระหว่างผู้ทำงานสองคนด้วยสเตชั่นที่ช่วยฟิกซ์กำหนดระยะห่างระหว่างแต่ละโต๊ะทำงานให้คงที่ โดยยังคงสร้างสิ่งแวดล้อมที่ดีในการทำงาน

(เครดิตภาพ Photo by Yolk CoWorking – Krakow on Unsplash)

Microbial-Resistant Materials

นอกจากรูปแบบการจัดสรรพื้นที่แล้ว อีกส่วนประกอบหนึ่งที่สำคัญคือการเลือกใช้วัสดุสำหรับใช้งานและตกแต่งในพื้นที่ทำงาน จะเน้นเลือกวัสดุที่ทำความสะอาดได้ง่าย ไม่ถูกกัดกร่อนโดยสารเคมีสำหรับการฆ่าเชื้อ โดยจะต้องมีพื้นผิวลื่นเรียบเสมอกัน ไม่อมฝุ่นและไม่มีร่องรอยต่อมากนัก หรือหากเป็นผืนผ้า จะต้องมีคุณสมบัติในตัวที่ช่วยต้านเชื้อแบคทีเรีย อย่างผ้าบุที่ผสมสารนาโนปลอดแบคทีเรีย

(เครดิตภาพ Photo by Alex Bachor on Unsplash)

Graphic Design for Wayfinding

บทบาทของกราฟิกดีไซน์ในสำนักงาน นอกเหนือจากการใช้เป็นป้ายบอกทางหรือบอกห้องแล้ว งานออกแบบกราฟิกในออฟฟิศจะสนุกขึ้นด้วยงานดีไซน์ที่ช่วยกำหนดระยะห่างของการใช้งานพื้นที่ได้อย่างเหมาะสม จึงเป็นความท้าทายของกราฟิกดีไซเนอร์และอินทีเรียร์ดีไซเนอร์ที่จะออกแบบวิธีการบอกตำแหน่งอย่างสร้างสรรค์​ จากเดิมที่ใช้เป็นการติดสติ๊กเกอร์กับพื้นที่เพื่อบอกระยะยืน อาจจะถูกแทนที่ด้วยการสร้างสรรค์ป้ายบอกในแนวอื่นๆ เช่นบนผนัง หรือรูปแบบของพื้นที่ที่จำกัดจำนวนการใช้งานของคนในระยะเวลาสั้นๆ

(เครดิตภาพ Photo by Mak on Unsplash)

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*