บานประตูหน้าต่าง กับ Air Tightness บทบาทสำคัญ ป้องกันภายในบ้านจาก PM 2.5

บานประตูหน้าต่าง กับ Air Tightness บทบาทสำคัญ ป้องกันภายในบ้านจาก PM 2.5

มาสร้างบ้านให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่สุดจากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ตาเปล่ามองไม่เห็น ด้วยการตรวจเช็คช่องว่างระหว่างตัวบานและวงกบของบานประตู-หน้าต่างกับผนังว่าปิดได้แน่นสนิท ประสิทธิภาพของบานประตู-หน้าต่างเอง ก็มีส่วนสำคัญที่ช่วยให้การปกป้องสมาชิกในบ้านจากมลภาวะได้ผลอย่างเต็มที่ แล้วมาเตรียมพร้อมบ้านให้ปลอดภัยจากฝุ่นละอองและควบคุมคุณภาพอากาศภายในบ้านให้สะอาดอยู่เสมอเพื่อสุขอนามัยของสมาชิกในบ้าน

Air Tightness Performance

การป้องกันอากาศรั่วไหล คืออะไร

การป้องกันอากาศรั่วไหล เป็นประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วไหลของอากาศจากภายในห้องสู่ภายนอกผ่านช่องว่างเล็กๆ ระหว่างวงกบและตัวบานของประตูหน้าต่าง ประสิทธิภาพนี้ช่วยเรื่องการควบคุมคุณภาพอากาศภายในห้องให้อยู่ในระดับที่ต้องการ โดยประตูหน้าต่าง TOSTEM ได้ผ่านระดับมาตรฐานอุตสาหกรรมของญี่ปุ่น JIS (A4702-2000 & A4706-2000) จึงมั่นใจได้ว่าสามารถป้องกันการรั่วไหลของอากาศได้อย่างเต็มประสิทธิภาพมากที่สุด

ปิดสนิทกว่า ปกป้องมากกว่า

กรอบวงกบประตูและหน้าต่างที่ปิดแน่นสนิทตามมาตรฐาน จะช่วยป้องกันสิ่งรบกวนจากภายนอกเข้าภายในห้อง เช่น ฝุ่น มลพิษ กลิ่น ความร้อน และลดเสียงรบกวนจากภายนอก พร้อมกับช่วยลดการรั่วไหลของความเย็นจากเครื่องปรับอากาศจากในบ้านออกสู่ด้านนอก นับเป็นการช่วยประหยัดพลังงานได้เป็นอย่างดี

ค่าป้องกันอากาศรั่วไหลของกรอบบาน TOSTEM

สินค้าทุกรุ่นของ TOSTEM ได้รับมาตรฐานค่าการป้องกันอากาศรั่วไหลในระดับนานาชาติ หากแต่มีข้อแตกต่างกันบ้างเล็กน้อยตามแต่ละรุ่น อย่างรุ่น GRANTS และ WE PLUS มีค่าการป้องกันอากาศรั่วไหลตามมาตรฐาน ASTM E283 จากสหรัฐอเมริกาส่วนรุ่น P7 และ WE70 อิงจากมาตรฐาน JIS ของประเทศญี่ปุ่น ในระดับ A-4 และ A-3 ตามลำดับ

ห้องทดสอบของ TOSTEM

TOSTEM มีศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพในประเทศไทย ซึ่งครอบคลุมการทดสอบประสิทธิภาพด้านคุณภาพของบานประตูหน้าต่างแบบครบถ้วน ในส่วนการทดสอบประสิทธิภาพการป้องกันอากาศรั่วไหลนั้น ทำได้โดยการทดสอบในอุโมงค์ลม ซึ่งจะเป็นการทดสอบ 3 เรื่องพร้อมกัน ได้แก่ คุณสมบัติการต้านทานแรงลม การป้องกันการรั่วของอากาศ และการป้องกันการรั่วของน้ำ

Leave a Reply

Your email address will not be published.

You may use these <abbr title="HyperText Markup Language">HTML</abbr> tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*