บทความและความรู้

นอกจากความสวยงามที่ช่วยสร้างบรรยากาศการอยู่อาศัยให้น่าอยู่ ผ่อนคลาย และสบายตาแล้ว ‘การระบายอากาศที่ดี’ ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญ ที่ทำให้ผู้อยู่อาศัยได้อยู่บ้านอย่างสบายกายและสบายใจอีกด้วย