เตรียมช่องเปิดอย่างไร ให้พร้อมกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็ม

เตรียมช่องเปิดอย่างไร ให้พร้อมกับการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็ม

มากกว่าการเป็นบานประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมธรรมดา ความแตกต่างของสินค้าจาก ทอสเท็ม คืองานดีไซน์ที่ผ่านการ คิดค้น วิจัยและพัฒนามากว่า 50 ปีในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งการผลิตและประกอบทุกขั้นตอนอ้างอิงมาตรฐานอุตสาหกรรม JIS ของญี่ปุ่น ดังนั้น กรอบบานประตู-หน้าต่าง รวมทั้งอุปกรณ์ประกอบทุกชิ้นจึงมีมาตรฐานของวัสดุอะลูมิเนียม อุปกรณ์ ดีไซน์ และประสิทธิภาพคงที่เหมือนกันทุกล็อต จากไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านยุคใหม่ที่ใส่ใจกับรายละเอียดของวัสดุทุกชิ้นและต้องการเลือกเกรดของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ด้วยตัวเอง กับบานประตู-หน้าต่างก็เช่นกัน เพราะนอกจากจะเป็นส่วนหนึ่งของหน้าตาของงานสถาปัตยกรรมแล้ว มาตรฐานที่คงที่ก็เป็นองค์ประกอบสำคัญที่อยู่ในหน้าบานทุกชิ้นของ ทอสเท็ม ต่อมาจึงเป็นโจทย์ของเจ้าของบ้านแล้วว่า จะต้องเตรียมพื้นที่หรือช่องเปิดอย่างไรสำหรับการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างของ ทอสเท็ม และคำตอบทั้งหมดอยู่ในโพสต์นี้แล้ว

กระบวนการทำงานของทอสเท็ม ก่อนจะเตรียมช่องเปิด เรามารู้กันก่อนว่าบานประตู-หน้าต่างของ ทอสเท็ม เป็นระบบ Prefabrication หรือทำเสร็จจากโรงงาน พร้อมนำมาประกอบที่หน้างานได้เลย ดังนั้น สิ่งที่ทางผู้แทนจำหน่ายของเราต้องทราบก็คือรุ่นและรูปแบบบาน ขนาดของช่องเปิด จำนวน ที่ต้องการใช้งาน เมื่อสรุปเรียบร้อยแล้วทางผู้แทนจำหน่ายจะส่งข้อมูลทั้งหมดมายังโรงงานของ ทอสเท็ม เพื่อผลิตบานหน้าต่าง ใช้เวลาประมาณ 1 เดือน แล้วจะทำการจัดส่งพร้อมกับติดตั้งบนพื้นที่หน้างานโดยช่างผู้ชำนาญการได้ทันที

มีโครงสร้างบ้านแล้ว เว้นช่องประตูหน้าต่างเอาไว้ สำหรับกรณีแรก ก็เหมือนกับการติดตั้งบานประตูหน้าต่างทั่วไป คือการขึ้นโครงสร้างบ้านทั้งหมดให้เสร็จเรียบร้อยก่อน แล้วจึงค่อยมองหาข้อมูลของวัสดุที่จำเป็นต้องติดตั้งเพิ่มเติมต่อ หนึ่งในนั้นก็คือบานประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ดังนั้นช่องเปิดที่เตรียมไว้สำหรับติดตั้งบานประตู-หน้าต่างจำเป็นต้องได้ระดับทั้งแนวตั้งแนวนอนเพื่อให้การติดตั้งทำได้อย่างสวยงาม และสมบูรณ์ เป็นการยืนยันประสิทธิภาพในการป้องกันการรั่วซึมได้อีกด้วย

เรียกผู้แทนจำหน่ายมาวัดขนาดช่องเปิดที่หน้างาน หลังจากเตรียมช่องเปิดสำหรับการติดตั้งบานประตู-หน้าต่างเรียบร้อยแล้ว คุณสามารถติดต่อกับผู้แทนจำหน่ายของ ทอสเท็ม ใกล้บ้านท่าน เพื่อเข้าทำการวัดขนาดของช่องเปิดได้ที่หน้างานเลย ซึ่งคุณสามารถเลือกรูปแบบของหน้าบานว่าจะเป็นบานเลื่อน บานเปิด บานกระทุ้ง หรือบานช่องแสง รวมทั้งการเลือกรุ่นให้เหมาะสมกับพื้นที่หน้างานและงบประมาณ ซึ่งสามารถปรึกษาผู้แทนจำหน่ายของ ทอสเท็ม ได้เช่นกัน หล้งจากนั้น ตัวแทนจำหน่ายจะทำการสรุปข้อมูลทั้งหมดส่งให้ลูกค้าและประสานกับทางโรงงานเพื่อทำการผลิต เจ้าของบ้านเพียงรอสินค้าประมาณ 30 วัน  สินค้าก็จะถูกส่งตรงไปยังหน้างานและพร้อมติดตั้งโดยช่างผู้ชำนาญการ

วางแผนการก่อสร้าง พร้อมกับการสั่งสินค้า กรณีที่สอง สำหรับโปรเจ็คต์ที่ยังอยู่ระหว่างการวางแผนก่อสร้างบ้านหรือช่วงทำฐานราก สามารถประเมินเวลาทำงานของหน้างานให้สอดคล้องกับการสั่งและกำหนดเวลาส่งประตู-หน้าต่าง เพื่อให้สินค้าไปถึงหน้างานพอดีกับเวลาที่ต้องการติดตั้งโดยกรณีแบบนี้เหมาะสำหรับบ้านที่จัดทำแบบก่อสร้างทั้งหมดพร้อมแบบขยายประตูหน้าต่างเรียบร้อยแล้ว ซึ่งทางผู้แทนจำหน่ายของ ทอสเท็ม จะทำการสั่งผลิตสินค้าตามแบบและขนาดที่กำหนดไว้ตามแบบก่อสร้างบ้าน ส่วนช่างก่อสร้างที่หน้างานจะเตรียมช่องเปิดตามที่แบบก่อสร้างกำหนดไว้  เพื่อให้พร้อมติดตั้งในวันที่สินค้าถูกส่งถึงหน้างานได้ทันที ระยะเวลาการติดตั้งอาจจะอยู่ที่ 1-2 วัน สำหรับบ้านหลังเล็ก และเวลาจะเพิ่มขึ้นตามจำนวนของประตูหน้าต่าง