เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้พร้อมก่อนติดตั้ง

เตรียมช่องเปิดประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้พร้อมก่อนติดตั้ง

ในปัจจุบัน ‘ประตู-หน้าต่าง’ สำเร็จรูปได้รับความนิยมอย่างสูงไม่ว่าจะเป็นการออกแบบบ้านและอาคารสาธารณะ ด้วยการผลิตสามารถควบคุมคุณภาพได้ทุกขั้นตอน ทำให้ผลิตภัณฑ์ได้มาตรฐานรวมถึงก็สามารถผลิตขนาดได้หลายขนาดรวมไปถึงสามารถผลิตขนาดพิเศษได้ด้วย ดังนั้นเมื่อตัดสินเลือกใช้ประตู-หน้าต่างสำเร็จรูปจึงควรเตรียมช่องเปิดให้พร้อมกับทับหลัง (lintels) เพื่อจะได้พอดีกับขนาดประตู-หน้าต่างที่สั่งผลิตมาจากโรงงาน

ศึกษารายละเอียดรุ่นและขนาดประตู-หน้าต่าง

ก่อนจะเตรียมช่องเปิดสำหรับประตู-หน้าต่างต้องศึกษารายละเอียดของขนาดประตูและหน้าต่างที่จะเลือกใช้ชัดเจนก่อน เพื่อจะได้เตรียมผนังขณะก่อสร้างได้ถูกต้อง เนื่องจากประตูหรือหน้าต่างแต่ละรุ่นจะมีเทคนิคติดตั้งบางประการที่ต่างกัน เช่น รุ่น GRANTS จากภายในจะต้องฝังลึกลงอีก 65 มิลลิเมตร รุ่น WE PLUS จากภายในจะต้องฝังลึกลงอีก 55 มิลลิเมตร รุ่น P7 จากภายในจะต้องฝังลึกลงอีก 55 มิลลิเมตร และรุ่น WE70 ของแบรนด์ทอสเท็ม (TOSTEM) จะฝังลึกลงอีก 40 มิลลิเมตร จึงควรทำระดับของตัววงกบและระดับของพื้นภายในเตรียมไว้ให้พอดีกับความสูงและความกว้างของหน้าบาน เพื่อให้งานที่สำเร็จราบเรียบเสมอกันพอดี

ตรวจความถูกต้องหน้างานก่อนการติดตั้ง

โดยปกติตั้งแต่ขั้นตอนการออกแบบและเลือกใช้รุ่นประตู-หน้าต่าง จะมีผู้เชี่ยวในแต่ละแบรนด์มาให้คำแนะนำเพื่อให้ประตู-หน้าต่างนั้นเข้ากับแนวความคิดการออกแบบอาคารให้ได้มากที่สุด รวมถึงการเตรียมหน้างานก่อนการติดตั้งด้วยเช่นกัน เช่น งานฉาบปูนทั้งภายในและภายนอกต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยช่องปูนต้องได้ระดับที่ถูกต้องทั้งในแนวดิ่งและแนวฉาก ตรวจสอบสีรองพื้นช่องเปิด งานฝ้า งานกระเบื้อง งานผนัง และงานเดินสายไฟ ต้องแล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วทั้งภายนอกและภายในเพื่อความสะดวกและความปลอดภัยในการติดตั้งประตู-หน้าต่างสำเร็จรูป

ขั้นตอนการติดตั้ง

ให้ผู้รับเหมาติดตั้งตามคู่มือ มาตรฐานตามแต่ละแบรนด์โดยขึ้นอยู่กับ สินค้าแต่ละรุ่นตรวจสอบก่อนจบงานและทำการส่งมอบ

การตรวจสอบเบื้องต้นควรตรวจดดูระยะและปรับตั้งกับทุกระนาบของทั้งประตู-หน้าต่าง โดยการตั้งวงกบให้ได้ระดับพร้อมกับเสริมลิ่มในตำแหน่งที่ใกล้กับรูของสกรู หรือในกรณีที่วงกบขนาดใหญ่และระยะในแนวทะแยงของทั้งสองฝั่ง แนวระนาบทั้งความกว้าง-ความยาวต้องมีระยะไม่ต่างกันเกิน 3 มม. จนถึงการตรวจสอบการยาแนวระหว่างแนวขอบวงกบและขอบช่องเปิดดูให้เรียบร้อยเสมอกัน โดยการใช้โฟมเส้นติดกับกระดาษกาวย่น แล้วทำการฉีดกาวยาแนวตลอดแนวร่องทั้งหมด จากนั้นจะเป็นขั้นตอนการส่งมอบงาน ซึ่งเมื่อติดตั้งแล้วเสร็จด้วยการเป่าและดูดฝุ่นออกจากขอบด้านใน จากนั้นตรวจสอบการใช้งานของหน้าบาน ตัวล็อก ล้อและยาแนวทั้งภายนอกและภายใน รวมถึงตรวจสอบรอยขีดข่วนหรือรอยบุบด้วยการสังเกตในระยะที่ห่างจากตัวบาน 3 เมตร