หลากรูปแบบการเปิดประตูบานเฟี้ยม

หลากรูปแบบการเปิดประตูบานเฟี้ยม

ประตูบานเฟี้ยมของทอสเท็มมาพร้อมกับทางเลือกของรูปแบบการเปิดหน้าบานที่ทั้งสนุกขึ้น และใช้ประโยชน์จากรูปแบบการเปิดที่หลากหลาย ด้วยโปรไฟล์ที่ถูกออกแบบอย่างชาญฉลาด และการติดตั้งชุดอุปกรณ์คุณภาพสูง บานเฟี้ยมของทอสเท็มจึงสวยงาม ใช้งานได้อย่างสะดวก ไปพร้อมกับดีไซน์แบบเปิดที่แตกต่างได้ตามความต้องการของคุณ

เปิดจากตรงกลาง

รูปแบบการเปิดบานเฟี้ยมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด นั่นคือการเปิดออกจากตรงกลาง เก็บหน้าบานไว้ทั้งสองด้านเท่าๆ กัน สร้างการเปิดที่ดูสมดุล รักษาดีไซน์กรอบบานให้ดูเรียบร้อยทั้งตอนเปิดและตอนปิด บานเฟี้ยมของทอสเท็มแบบเปิดออกจากตรงกลาง ใช้งานได้กับประตูบานเฟี้ยมทั้งแบบ 4 บาน (ด้านละ 2 บาน), 8 บาน (ด้านละ 4 บาน), 12 บาน (ด้านละ 6 บาน) และ 16 บาน (ด้านละ 8 บาน)

2 บาน : 4 บาน

สำหรับประตูบานเฟี้ยมแบบ 6 บานสามารถเปิดออกได้จากตรงกลางเช่นกัน แต่ความพิเศษอยู่ตรงที่สามารถจับคู่การเปิด ให้ผลักไปด้านหนึ่ง 2 บาน อีกด้านหนึ่ง 4 บาน ซึ่งข้อดีของการผลักเปิดปิดในระยะที่ต่างกันแบบนี้คือสามารถเลือกการกั้นระหว่างห้องภายในกับสิ่งแวดล้อมได้มากน้อยตามความต้องการใช้งานพื้นที่ หากต้องการเปิดเพียงบางส่วน ก็สามารถผลักเปิดฝั่ง 2 บาน หรือหากต้องการปิดบางส่วนแต่เปิดเป็นส่วนใหญ่ ก็สามารถผลักเปิดฝั่ง 4 บานได้เลย

เปิดรวบด้านเดียว

อีกรูปแบบการเปิดหน้าบานเฟี้ยมที่ได้รับความนิยมมากคือ การเปิดรวบแบบด้านเดียว เพราะใช้งานสะดวก สามารถปิดเปิดบานได้ด้วยการเปิดเพียงครั้งเดียว จากผลิตภัณฑ์มาตรฐานสูงและความแข็งแรงของอุปกรณ์ทอสเท็ม จึงหมดปัญหาหน้าบานตกที่เกิดจากการรับน้ำหนักบานเปิดทั้งหมดที่รวบมาไว้ฝั่งเดียวกัน บานเฟี้ยมทอสเท็มแบบเปิดออกด้านเดียว ใช้ได้กับแบบ 4 บาน, 6 บาน และ 8 บาน

เปิดรวบได้ทั้งสองด้าน

เพื่อเปิดรับการใช้งานพื้นที่ที่หลากหลายมากกว่า ทอสเท็มจึงออกแบบรูปแบบการเปิดปิดประตูบานเฟี้ยมที่สามารถรวบไว้ด้วยกันได้ทั้งสองฝั่ง เลือกฝั่งรวบหน้าบานได้ตามความต้องการใช้งานพื้นที่ และความถนัดในการใช้งานหน้าบานของสมาชิกในบ้านแต่ละคนที่แตกต่างกัน โดยบานเฟี้ยมทอสเท็มแบบเปิดรวบได้ทั้งสองด้าน ใช้ได้กับแบบ 4 บาน, 6 บาน และ 8 บาน