หลักการออกแบบช่องบานเปิดของอาคารสูง

หลักการออกแบบช่องบานเปิดของอาคารสูง

อาคารยิ่งสูง ก็ยิ่งมีปัจจัยของงานออกแบบที่จำเป็นต้องใส่ใจเพิ่มขึ้นอีกหลายเรื่อง โดยเฉพาะกับประสิทธิภาพของบานหน้าต่าง ส่วนประกอบที่จะต้องสัมผัสและปะทะกับสิ่งแวดล้อมภายนอกตลอดเวลา และยังรุนแรงกว่าการอยู่ใกล้ระดับพื้นดินทั่วไป เราชวนคุณมารู้จักกับหลักการออกแบบช่องเปิดของอาคารสูง เพื่อการเลือกใช้บานหน้าต่างที่เหมาะสมทั้งฟังก์ชั่นการใช้งาน และเสริมให้สถาปัตยกรรมงดงามตามดีไซน์

ช่องเปิดตามข้อบังคับ

ช่องเปิดออกสู่ภายนอกสำหรับอาคารสูงนั้น มีหน้าที่สำหรับการระบายอากาศโดยวิธีธรรมชาติ ซึ่งตามกฎกระทรวงบอกไว้ว่า ช่องเปิดที่ออกสู่ภายนอกอาคารจำเป็นต้องเปิดได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 ของพื้นที่ห้องนั้น ซึ่งจะเป็นบานหน้าต่างแบบบานกระทุ้ง บานสะวิง บานเกล็ด หรือประตูสำหรับเปิดออกสู่ระเบียงในแต่ละส่วนได้อย่างปลอดภัย

ชนิดช่องเปิด

ชนิดของช่องเปิดสำหรับอาคารสูงนั้น ควรคำนึงถึงความปลอดภัยมาเป็นอันดับแรก ทั้งความปลอดภัยในเรื่องระยะความสูงจากพื้น ซึ่งส่วนใหญ่แล้วมักติดตั้งส่วนล่างเป็นหน้าต่างบานฟิกซ์ร่วมกับหน้าต่างบานกระทุ้ง บานสะวิง หรือบานเลื่อนที่อยู่ด้านบน รวมทั้งความปลอดภัยจากความรุนแรงของสภาพอากาศ ซึ่งอยู่ที่มาตรฐานของกรอบบานและกระจกเป็นสำคัญ

กระจกสำหรับช่องเปิด

กระจกเป็นอีกส่วนประกอบที่สำคัญนอกเหนือจากกรอบบานหน้าต่างสำหรับอาคารสูง เพราะเป็นพื้นผิวที่ต้องสัมผัสกับแรงปะทะจากสิ่งแวดล้อมภายนอกโดยตรงตลอดเวลา กฎกระทรวงจึงออกมาเพื่อบังคับว่า กระจกสำหรับอาคารสูงจะต้องเป็นกระจกตั้งแต่สองชั้นขึ้นไปประกบกัน โดยมีวัสดุคั่นกลางระหว่างชั้นและยึดกระจกให้ติดแน่นเป็นแผ่นเดียว

GRANTS Series

ด้วยลักษณะพิเศษของบานหน้าต่างสำหรับอาคารสูงที่จำเป็นต้องมีประสิทธิภาพเหนือกว่าอาคารทั่วไป ทอสเท็ม (TOSTEM) เองก็มีผลิตภัณฑ์รุ่น GRANTS Series ที่ผ่านมาตรฐานการทดสอบสำหรับอาคารสูงโดยเฉพาะ ทั้งเรื่องคุณสมบัติการต้านทานแรงลมตามระดับความสูงของอาคาร ที่ยิ่งสูง ยิ่งต้องต้านแรงลมได้มากขึ้น, การป้องกันน้ำรั่วซึม จากแรงดันลมและน้ำฝน, การป้องกันอากาศรั่วไหลเพื่อความอยู่สบาย และการป้องกันเสียงจากภายนอก จึงนับเป็นความงามของงานสถาปัตยกรรมที่มาพร้อมกับคุณสมบัติของฟังก์ชันการใช้งานตามมาตรฐานในระดับสากล และไม่จำกัดเพียงแค่อาคารสูงเท่านั้น อาคารแบบใดก็สามารถใช้งานกรอบบานรุ่น GRANTS ได้อย่างทนทานและงดงาม

UNIQUE FEATURES

นอกจากคุณสมบัติของกรอบบานตามมาตรฐานแล้ว กรอบบานประตูหน้าต่างรุ่น GRANTS ของทอสเท็ม (TOSTEM) ยังมาพร้อมกับฟีเจอร์พิเศษที่เสริมประสิทธิภาพให้เต็มที่ขึ้นอีก ทั้งส่วนคู่ชนกลางบานเลื่อนที่ซ้อนตัวเข้าหากันแบบสลิม ดีไซน์ซ่อนกรอบบานเข้าภายในวงกบ ระบบป้องกันน้ำ 2 ชั้น และอุปกรณ์ดีไซน์แบบ L-Fit ทั้งยังสามารถติดตั้งมุ้งจีบเป็นบานเสริมสำหรับวันสบายๆ อากาศดีที่ต้องการเปิดหน้าต่างรับลมได้อีกด้วย