จากโรงงานเมืองไทย คุณภาพส่งออกสู่ญี่ปุ่น

จากโรงงานเมืองไทย คุณภาพส่งออกสู่ญี่ปุ่น

TOSTEM คือผลิตภัณฑ์สินค้าจากญี่ปุ่นที่ได้รับการยอมรับทั้งในเรื่องคุณภาพและมาตรฐานในระดับสากลเป็นเวลากว่า 90 ปี การที่ TOSTEM มาเปิดโรงงานและสายการผลิตที่ประเทศไทย และที่สำคัญคือ สินค้าจากโรงงาน TOSTEM ในประเทศไทยยังถูกส่งออกไปยังผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นด้วย จึงนับว่าเป็นการยืนยันถึงศักยภาพของสินค้าที่ผลิตจากโรงงานไทยว่ามีมาตรฐานเทียบเท่ากับสินค้าที่ผลิตจากญี่ปุ่น เราจึงขอพาไปคุยในเรื่องการควบคุมมาตรฐานจนได้รับความไว้วางใจจากทั้งชาวไทยและชาวญี่ปุ่น

มาตรฐานและคุณภาพ มาตรฐานและคุณภาพคือหัวใจสำคัญของ TOSTEM และประเทศญี่ปุ่นก็ขึ้นชื่อเรื่องความเข้มงวดในการควบคุมมาตรฐาน ด้วยระบบ Quality Assurance การรับประกันคุณภาพ และ Quality Control การควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมในระดับสากล จึงมั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นจากโรงงานของ TOSTEM ในประเทศไทยมีคุณภาพสูง ด้วยการออกแบบผลิตภัณฑ์เอง ระบบการประกอบ และระบบการติดตั้งที่หน้างาน

มาตรฐานเต็มรูปแบบเทียบเท่าญี่ปุ่น โรงงานผลิตของ TOSTEM ในประเทศไทยพิเศษตรงที่เป็นโรงงานผลิตสินค้าเต็มรูปแบบตามมาตรฐานเทียบเท่าโรงงานที่ประเทศญี่ปุ่น โดยมี R&D Center ผู้ดำเนินการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และ Testing Center ศูนย์ทดสอบประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานทั้ง JIS ของประเทศญี่ปุ่น และ ASTM ของประเทศสหรัฐอเมริกา เพื่อให้มั่นใจว่า ผลิตภัณฑ์ทุกชิ้นที่ผลิตจากโรงงาน TOSTEM แห่งนี้ จะคงคุณภาพเดียวกันทั้งหมด

ผลดีกลับคืนสู่ผู้บริโภค ผลิตผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของส่วนประกอบทุกชิ้นที่ออกจากโรงงาน TOSTEM ผลิตด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย มีความแม่นยำสูง อีกเรื่องที่สำคัญมากคือ บุคลากรผู้ควบคุมการผลิต ที่มีระบบการทำงานด้วยคู่มือเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ และการบริหารคุณภาพแบบญี่ปุ่นในโรงงานประเทศไทยเอง ข้อดีคือการเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในตลาดประเทศไทย เนื่องด้วยเรื่องของต้นทุนการผลิต และยังเป็นผลดีกับผู้บริโภคเองที่ได้รับการบริการหลังการขายที่รวดเร็วขึ้น

ทำไมจึงเลือกตั้งโรงงานที่ประเทศไทย? ช่างฝีมือคือข้อได้เปรียบของประเทศไทยในสายงานการผลิตเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งเหตุผลในเรื่องทางภูมิศาสตร์ ที่ประเทศไทยตั้งอยู่ในตำแหน่งที่เป็นศูนย์กลางของประเทศในกลุ่มอาเซียน จึงเกิดข้อได้เปรียบในเรื่องการขนส่งทั้งภาคพื้นดิน และการขนส่งทางเรือ ทาง TOSTEM จึงเลือกประเทศไทยเป็นฐานการผลิตใหญ่ที่สำคัญ