fbpx

ทอสเท็ม ตะลุยแดนใต้ เดินหน้าต่อเนื่อง โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

จับมือคณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง เสริมทักษะความรู้การออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม

 TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

TOSTEM Knowledge Sharing โครงการส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ที่จัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ล่าสุด ทอสเท็ม พาตะลุยแดนใต้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของระบบประตูหน้าต่าง วัสุดที่ใช้ในการผลิต ประเภทของประตู-หน้าต่าง รวมทั้งด้านงานดีไซน์การออกแบบ มาตรฐานของประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะผ่านโครงการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ และร่วมทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนความรู้

นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอลเอชที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอลเอชที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เป็นโครงการที่มุ่งหวังในการส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูปให้กับนักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทาง TOSTEM ได้มาเยือนถิ่นแดนใต้ จัดกิจกรรมให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในวิชาวัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ (Applied Construction Materials)  พร้อมจัดกิจกรรม เวิร์กช็อป ในกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในหัวข้อเรื่อง “ระบบวัสดุประเภทประตูหน้าต่าง และการออกแบบวัสดุประเภทอะลูมิเนียม” โดยเนื้อหาที่ทาง TOSTEM เตรียมมาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1. ประวัติ และความเป็นมาของระบบประตู-หน้าต่าง 2. ประโยชน์ใช้สอยพื้นฐานของประตู-หน้าต่าง 3. วัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตประตู-หน้าต่าง 4. ประเภทและการใช้งานของประตู-หน้าต่าง 5. ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานและมาตรฐานของประตู-หน้าต่าง 6. ดีไซน์ และการออกแบบ พร้อมกิจกรรม Product Assembling Workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จริง

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ สำหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมทักษะ ความเข้าใจต่างๆ ในเรื่องของกรอบประตู-หน้าต่าง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่าง TOSTEM ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม  ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งในเชิงวิชาการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ และเรื่องของมาตรฐานต่างๆ ในส่วนภาคปฏิบัติก็ได้มีโอกาสในการทดสอบกับตัวผลิตภัณฑ์จริง ได้สัมผัสวัสดุจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงต่อไป

นางสาววารินทร์ ศรีหะรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับนักศึกษามากๆ สามารถนำความรู้ และทักษะ ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้มาปรับใช้ในวิชาเรียนที่ตน และเพื่อนๆ กำลังศึกษาอยู่ และรู้สึกประทับใจกับช่วงกิจกรรม Workshop ที่ได้ลงมือทำ ได้ลองประกอบสินค้าจริง และยังได้เรียนรู้ในเรื่องงานกรอบประตู-หน้าต่าง ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมาของประตู-หน้าต่างในแต่ละยุค ประเภทของวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต ประเภทของประตู-หน้าต่างในปัจจุบันมีกี่ประเภทบ้าง และความสำคัญของประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการตรวจสอบที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์ การออกแบบ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ และทาง TOSTEM ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาทดลอง ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง
นางสาววารินทร์ ศรีหะรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ตั้งเป้าที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการทำงานของนักออกแบบ และสถาปนิก รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ และเทคโนโลยี ของ TOSTEM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นการยกระดับการทำงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในท้องตลาด ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานจริงในสายอาชีพของ นักออกแบบ หรือสถาปนิก

TOSTEM Knowledge Sharing พร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจ เรียนรู้ เสริมทักษะเรื่องกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ เงินชารี ฝ่ายการตลาด TOSTEM เบอร์โทร 02-901-4455 ต่อ 4221, 098-991-4692