Tag: สถาปัตยกรรม

ทอสเท็ม ยกทัพความรู้สู่อีสาน เสริมทักษะ วัสดุศาสตร์ ออกแบบ กรอบหน้าต่างอะลูมิเนียม

ทอสเท็ม เดินหน้าต่อเนื่องกับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับวัสดุศาสตร์และการออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ล่าสุดตะลุยถิ่นอีสาน จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

TOSTEM Knowledge Sharing
นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ได้ดำเนินการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทาง TOSTEM ได้มาเยือนถิ่นอีสาน จัดกิจกรรมให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในวิชาวัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ (Applied Construction Materials)  พร้อมจัดกิจกรรม Work Shop ในกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing at KKU ในหัวข้อเรื่อง “ระบบวัสดุประเภทประตูหน้าต่าง และการออกแบบวัสดุประเภทอะลูมิเนียม” พร้อมเนื้อหาที่ทาง TOSTEM เตรียมมาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

  1. ประวัติ และความเป็นมาของระบบประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
  2. ชนิดของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
  3. ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
  4. การทำสีเคลือบผิวอะลูมิเนียม
  5. ดีไซน์ และการออกแบบรายละเอียด curtainwall ของ TOSTEM
  6. ระบบพรีเอ็นจิเนียร์ของทอสเท็ม (TOSTEM Pre Engineered)
  7. วัสดุอะลูมิเนียม นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ TOSTEM

และกิจกรรม Product Assembling Workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จริง

โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ตั้งเป้าที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการทำงานของนักออกแบบ และสถาปนิก รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ และเทคโนโลยี ของ TOSTEM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นการยกระดับการทำงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในท้องตลาด ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานจริงในสายอาชีพของ นักออกแบบ หรือสถาปนิก 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พรสวัสดิ์ พิริยะศรัทธา รองคณบดี ฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing #2 at KKU ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากได้เรียนรู้ เสริมทักษะ ความเข้าใจต่างๆ และเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ในงานกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ที่ทาง TOSTEM ได้นำมาถ่ายทอด ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ได้เรียนรู้ทั้งเชิงวิชาการ และเชิงภาคปฏิบัติได้ทดสอบกับตัวผลิตภัณฑ์จริง และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงได้ในอนาคต    

นางสาวปัญจภรณ์ คงสำโรง นักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมหลัก มหาวิทยาลัยขอนแก่น กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing #2 at KKU ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับนักศึกษามากๆ สามารถนำความรู้ และทักษะ ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้มาปรับใช้ในวิชาเรียน สาขาสถาปัตยกรรมหลักที่ตน และเพื่อนๆ กำลังศึกษาอยู่ และรู้สึกประทับใจกับช่วงกิจกรรม Workshop ที่ได้ลงมือทำ ได้ลองประกอบสินค้าจริง และยังได้ได้เรียนรู้ในเรื่องงานกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ทั้งในเรื่องของสเปคประตูหน้าต่าง โซลูชั่นการใช้งานของตัวอุปกรณ์ ดีไซน์ การออกแบบ และเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของงานกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ซึ่งอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีกเพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาทดลอง ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง ต้องขอบคุณทางอาจารย์ และทางทีม TOSTEM ที่ได้มาจัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยค่ะ  

TOSTEM Knowledge Sharing พร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจ เรียนรู้ เสริมทักษะเรื่องกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ เงินชารี ฝ่ายการตลาด TOSTEM เบอร์โทร 02-901-4455 ต่อ 4221, 098-991-4692


หากสนใจสินค้าประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมจาก TOSTEM ที่ช่วยปกป้องบ้านจากความร้อน ทนทานต่อทุกสภาพอากาศได้ดี สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลย

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House ซ่อนธรรมชาติไว้ภายในบ้าน ผ่านคอร์ทยาร์ด 4 ทิศ

การได้พักผ่อนท่ามกลาง ‘ธรรมชาติ’ เป็นเหมือนยาวิเศษที่ช่วยรักษาใจจากความเหนื่อยล้าสะสมทั้งวัน ในขณะเดียวกันก็ช่วยชาร์จทั้งพลังกายและใจให้มีแรงทำงานต่อในวันพรุ่งนี้ ดังนั้นจึงไม่แปลกใจหากใครหลายๆ คนฝันจะอยากมีบ้านที่เปิดโอกาสให้สัมผัสธรรมชาติได้อย่างเต็มที่ ไม่ว่าจะเป็นแสงแดดที่อบอุ่นหรือสายลมเย็นๆ เช่นเดียวกับเจ้าของ Yellow House ที่ไม่เพียงแค่เลือกสร้างบ้านท่ามกลางเหล่าต้นไม้น้อยใหญ่ แต่ยังนำธรรมชาติเหล่านั้นมาเก็บไว้ภายในบ้านอีกด้วย

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

บ้านหลังนี้มีจุดเริ่มต้นที่ทางเจ้าของต้องการสร้างบ้านอยู่ท่ามกลางสวนต้นไม้โดยไม่มีรั้วกั้น เสมือนได้อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติจริงๆ สถาปนิก JOYS Architect ผู้ออกแบบ จึงได้นำโจทย์นี้มาต่อยอด ออกแบบให้ผนังบ้านกลายเป็นรั้วและล้อมธรรมชาติไว้ภายในนั้นแทน เพื่อเปิดรับแสงแดด สายลม และวิวธรรมชาติเข้าสู่ตัวบ้านได้อย่างทั่วถึง ภายใต้ความปลอดภัยของการอยู่อาศัย ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ต้องคำนึงในการสร้างบ้านเสมอ จึงนำมาสู่การสร้างคอร์ทยาร์ดภายในบ้านทั้งในทิศเหนือ ใต้ ตะวันออกและตะวันตก ครบทั้ง 4 ด้าน

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

การวางฟังก์ชันจากเอกลักษณ์ของคอร์ทยาร์ด

จากความตั้งใจของสถาปนิกที่ต้องการคงสภาพเดิมของพื้นที่ไว้ให้ได้มากที่สุด จึงทำให้แต่ละคอร์ทมีเอกลักษณ์ของบรรยากาศและการใช้สอยแตกต่างกันไป ซึ่งนำมาสู่คีย์หลักของการออกแบบภายในบ้าน ที่ใช้คอร์ทเหล่านี้เป็นตัวกำหนดฟังก์ชันทั้งหมดอีกด้วย โดยคอร์ทแรกได้ถูกวางไว้บริเวณด้านหน้า เพื่อทำหน้าที่คอยต้อนรับผู้มาเยือนก่อนจะเข้าสู่ตัวบ้าน รวมถึงเป็นส่วนที่ถูกเซ็ตออกมา เพื่อทำให้พื้นที่ฟังก์ชันภายในบ้านมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้น

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

เมื่อผ่านประตูเข้ามาเราจะพบกับห้องนั่งเล่นกลางบ้าน ที่ถูกออกแบบให้เปิดโล่ง สามารถเชื่อมต่อกับห้องรับประทานอาหารและครัวทางด้านขวา รวมถึงมีหน้าต่างบานใหญ่ที่ทั้งกว้างและสูง เพื่อเปิดรับแสงและลมจากคอร์ด้านหน้าและด้านซ้ายได้อย่างเต็มที่

จากห้องรับประทานอาหารและครัว เราจะสามารถมองเห็นคอร์ทที่สอง ทะลุไปยังห้องทำงาน อ่านหนังสือฝั่งตรงข้ามด้านใน และบันไดที่เชื่อมต่อไปยังดาดฟ้าด้านบน ซึ่งคอร์ทนี้ถูกออกแบบมาสำหรับโชว์บรรยากาศของธรรมชาติ แต่ไม่สามารถเข้าไปใช้สอยพื้นที่ได้ เนื่องจากบริบทเดิมของพื้นที่ที่มีระดับพื้นดินไม่สม่ำเสมอและมีขนาดไม่กว้างมากนัก ดังนั้นคอร์ทนี้จึงทำหน้าที่แยกโซนฟังก์ชันระหว่างด้านหน้าและด้านหลังออกจากกันแทน

เนื่องจากบริเวณคอร์ทที่สามไม่มีต้นไม้เดิม ทำให้สามารถออกแบบให้มีความพิเศษแตกต่างจากคอร์ทอื่นๆ ได้ สถาปนิกจึงเลือกที่จะออกแบบให้เป็นสระว่ายน้ำส่วนตัวสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ที่สามารถเดินเข้าถึงได้ทั้งจากห้องทำงาน อ่านหนังสือ และห้องอาบน้ำ รวมถึงยังสามารถมองวิวนี้ผ่านหน้าต่างของห้องนอนได้เช่นกัน

สำหรับคอร์ทสุดท้ายถูกวางเชื่อมระหว่างห้องน้ำและห้องนอนแขก ซึ่งใช้สำหรับเป็นเซอร์วิสคอร์ท ที่มีระดับพื้นดินเท่ากับตัวบ้าน ทำให้สามารถออกไปใช้งานทำกิจกรรมต่างๆ ได้

ความลงตัวระหว่างคอนกรีต หิน และอะลูมิเนียม

อีกหนึ่งจุดเด่นของบ้านคือ ‘ผนังคอนกรีต’ ที่อาจเรียกได้ว่ามีเฉพาะที่นี่ที่เดียวเลยก็ว่าได้ ด้วยเทคนิคการหล่อเทปูนแบบพิเศษ ที่ผ่านการทดลองซ้ำแล้วซ้ำเล่า จนได้ผลลัพธ์ผิวสัมผัสและลวดลายไม่เหมือนกันแต่ละแผ่น และเมื่อทุกแผ่นถูกนำมาประกอบกัน จึงเกิดแพทเทิร์นผนังแบบใหม่ที่ไม่เคยมีที่ไหนมาก่อน และสำหรับวัสดุของพื้นทั้งหมดนั้น สถาปนิกก็ได้เลือกใช้หินสีเข้มมาตัด เพื่อสร้างความแตกต่างกับผนังเล็กน้อย

เสริมผนังคอนกรีตให้โดดเด่นด้วยบานกรอบอะลูมิเนียม

‘บานกรอบอะลูมิเนียม’ เป็นอีกสิ่งสำคัญที่ช่วยเสริมทำให้ผนังคอนกรีตดูโดดเด่นยิ่งขึ้น ด้วยสีและดีไซน์ของประตูหน้าต่างรุ่น ATIS สี Natural silver ที่ดูเรียบอย่างมีมิติ และประกอบกับผนังคอนกรีตอย่างกลมกลืนลงตัว ทำให้ลวดลายจากเทคนิคพิเศษของผนังถูกขับเน้นให้ดึงดูดสายตายิ่งขึ้น

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

ความโปร่ง โล่ง สบาย ที่มาพร้อมกับความปลอดภัย

แสงและลมธรรมชาติ เป็นสิ่งสำคัญที่จะขาดไปไม่ได้เลยสำหรับบ้านหลังนี้ และการมีคอร์ทยาร์ดและประตูหน้าต่างที่ตอบโจทย์กับเรื่องสภาพอากาศ จึงมีส่วนอย่างมากในการสร้าง ‘ความอยู่สบาย’ ภายในบ้าน โดยเฉพาะบ้านที่ไม่มีชายคายื่นยาว คอยปกป้องจากแสงแดดและพายุฝน ยิ่งต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นพิเศษ และด้วยคุณสมบัติของประตูหน้าต่าง TOSTEM ที่แข็งแรง ทนทานต่อแรงดันลม รวมถึงยังสามารถป้องกันน้ำรั่วซึม ด้วยวาล์วระบายน้ำที่มาพร้อมกับตัวบานกรอบ ทำให้ผู้อยู่อาศัยสามารถดื่มด่ำกับภาพบรรยากาศธรรมชาติรอบตัวได้ในทุกๆ วัน ไม่ว่าจะผ่านสภาพอากาศในวันที่ฟ้าแจ่มใส หรือวันที่อากาศไม่เป็นใจก็ตาม

Yellow House บ้านที่ใช้ประตู+หน้าต่าง+ทอสเท็ม+TOSTEM

Yellow House ถือเป็นบ้านอีกหนึ่งหลังที่มีเอกลักษณ์โดดเด่น ไม่เหมือนใคร แม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่ง อยู่อย่างสันโดษ ท่ามกลางธรรมชาติอันเงียบสงบ แต่เมื่อเข้าไปภายในบ้านแล้ว กลับรู้สึกสบายและปลอดภัย อย่างที่ใครๆ หลายคนบอกว่า “บ้านจะเป็นพื้นที่เซฟโซนของเราเสมอ”

หากสนใจสินค้าประตูหน้าต่าง TOSTEM หลายหลายดีไซน์ที่เข้าได้กับบ้านทุกสไตล์ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า “ผลิตภัณฑ์” บนเว็บไซต์ได้เลย 

|

ขอขอบคุณ

Architect : JOYS Architect


หากสนใจสินค้า TOSTEM สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทีปุ่มด้านบนเลย!

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

House C+I การออกแบบบ้านกะทัดรัด ให้โปร่ง โล่ง สบาย

หากเป็นเมื่อก่อนเราอาจอยากได้บ้านที่ใหญ่โต กว้างขวาง อยู่กันได้หลายคน แต่เมื่อเวลาเปลี่ยนไป ไลฟ์สไตล์ของคนก็เปลี่ยนแปลงตาม บ้านในฝันของคนรุ่นใหม่หลายคนจึงไม่ได้จำกัดอยู่เรื่องขนาดที่ต้องใหญ่เพียงเท่านั้น แต่ทว่าอยู่แล้วสบายทั้งกายและใจแม้จะมีพื้นที่เล็กๆ หรือขนาดกะทัดรัดก็ตาม เช่นเดียวกับ House C+I ที่ถูกออกแบบตามไลฟ์สไตล์เจ้าของบ้าน และความต้องการสำหรับครอบครัวขนาดเล็กอย่างพอดิบพอดี

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

‘มินิมอล เรียบง่าย กะทัดรัด และมีพื้นที่สีเขียว’ คือโจทย์แรกที่สถาปนิก blankstudio ได้รับ ด้วยไลฟ์สไตล์ของเจ้าของบ้านที่ค่อนข้างมีระเบียบ เรียบร้อย และเป็นคนที่ชอบธรรมชาติ ชอบต้นไม้ บวกกับข้อจำกัดของลักษณะผืนที่ดิน ที่มีหน้าแคบแต่ลึก ซึ่งกว้าง 10 เมตร ยาว 34 เมตร จึงเป็นที่มาของหน้าตาบ้านโมเดิร์น รูปทรงเหลี่ยม เน้นสีขาว ดูคลีนๆ หลังนี้

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

ธรรมชาติบนพื้นที่กะทัดรัด

พื้นที่หน้าบ้านซึ่งหันออกทางทิศตะวันตก ถูกออกแบบให้ทำหน้าที่ป้องกันความร้อนจากแสงแดดให้กับตัวบ้าน โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็นสองช่วง ได้แก่ ช่วงแรกที่ติดกับถนน ส่วนนี้สถาปนิกออกแบบให้เป็นโรงจอดรถที่เข้า-ออกได้สะดวก พร้อมคอร์ทยาร์ดเล็กๆ สำหรับปลูกต้นไม้ เพื่อสร้างร่มเงาและสร้างเอกลักษณ์ให้กับบ้านจากมุมมองข้างนอก

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

ช่วงที่สองจะถูกกั้นด้วยประตูระแนง ที่สามารถเลือกเปิดเพื่อเชื่อมพื้นที่สวนให้ต่อเนื่องกัน หรือเลือกปิดเพื่อสร้างความเป็นส่วนตัวอีกชั้นก็ได้ ซึ่งพื้นที่นี้เป็นถูกออกแบบให้เป็นสวนพักผ่อนย่อนใจ ที่มีทั้งสนามหญ้า และกระบะต้นไม้แนวยาวขนานไปกับทางเดินเข้าบ้าน ให้สามารถมานั่งเล่น หรือทำกิจกรรมต่างๆ พร้อมกับฟังเสียงน้ำไหลแสนผ่อนคลายจากผนังน้ำตกได้

การวางฟังก์ชันสำหรับบ้านหน้าแคบ

สถาปนิกออกแบบฟังก์ชันภายในบ้านในรูปแบบ Open Plan เพื่อทำให้บ้านขนาดกะทัดรัดดูกว้างขึ้น ทั้งพื้นที่นั่งเล่น รับประทานอาหาร และครัวที่สามารถเชื่อมต่อกันได้อย่างโปร่งโล่ง มีการเลือกใช้สี ดีไซน์ของเฟอร์นิเจอร์และวัสดุประตูหน้าต่างที่เรียบง่าย เข้ากับสีผนังและภาพรวมของบ้าน รวมถึงมีคอร์ทเล็กๆ สำหรับโชว์พืชอวบน้ำ และคอร์ทหลังบ้านสำหรับปลูกไม้ยืนต้นที่มีเรือนยอดสูงชะลูดขึ้นไปถึงชั้น 2

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

สำหรับพื้นที่ชั้น 2 นั้นถูกแบ่งให้เป็นห้องนอน ห้องแต่งตัว และห้องน้ำ ที่มีความเป็นส่วนตัวสูง แต่ในขณะเดียวกันก็ยังสามารถมองเห็นพื้นที่ชั้นล่าง และบรรยากาศธรรมชาติรอบๆ ผ่านบานประตูหน้าต่างกระจกทั้งสองด้าน ซึ่งตอบโจทย์กับความต้องการของเจ้าของบ้าน ที่อยากพักผ่อนท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ และมองเห็นต้นไม้ตลอดเวลาในทุกๆ วัน

C+I House บ้านที่ใช้สินค้า TOSTEM

การออกแบบช่องว่าง เพื่อสร้างบรรยากาศน่าสบาย

‘ช่องว่าง หรือ Void’ ถือเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้บ้านรูปทรงกล่อง ไม่ดูทึบตัน ดังนั้นเราจึงเห็นว่าทั้งภายในและภายนอกของบ้าน มีการเปิดช่องว่างทั้งประตูหน้าต่าง และ Skylight เพื่อเปิดรับแสงและลมธรรมชาติ ให้เข้ามาไหลเวียนผ่านทุกพื้นที่ได้อย่างทั่วถึง

ซึ่งบ้านหลังนี้ก็ได้มีการเลือกใช้บานประตูหน้าต่างของ TOSTEM รุ่น WE40 และ WE70 หลากหลายบาน ได้แก่ บานฟิกซ์ เพื่อเปิดรับแสงแต่ไม่รับลม เหมาะกับพื้นที่โถง Double Volume Space, บานเลื่อนสไลด์ ที่ถูกใช้กับพื้นที่เกือบทั้งหมดของบ้าน และหน้าต่างบานเปิด สะดวกต่อการใช้งานในห้องน้ำ นอกจากนี้ยังมีประตูหน้าบ้านรุ่น GIESTA ที่มาพร้อมกับระบบตัวล็อคแน่นหนา และประตูรุ่น AIRFLOW DOOR ที่ถูกออกแบบพิเศษเพื่อการระบายอากาศโดยเฉพาะ ทำให้บ้านทั้งปลอดโปร่งและปลอดภัยในเวลาเดียวกัน

สีอะลูมิเนียมก็เป็นส่วนสำคัญที่ช่วยส่งเสริมตัวบ้านให้ดูคลีนขึ้น ซึ่งสีที่ใช้ในบ้านหลังนี้ คือ สี SHINE GRAY ที่มีเสน่ห์โดดเด่นในตัวเอง ในขณะเดียวกันก็สามารถเข้ากับผนังสีขาวได้อย่างลงตัว และด้วยคุณสมบัติของการชุบสีอะโนไดซ์ ทำให้สีเกาะตัวกับอะลูมิเนียมได้ยาวนาน ไม่ซีดจาง แม้จะผ่านสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงในทุกๆ วัน

เราจะเห็นได้ว่าแม้ขนาดพื้นที่จะมีข้อจำกัด แต่การออกแบบพื้นที่ให้เชื่อมถึงกัน มีการเจาะช่องว่างให้เหมาะสม และเลือกใช้สีที่ช่วยสร้างบรรยากาศให้สว่างขึ้น ก็สามารถสร้าง ‘ความน่าอยู่สบาย’ ให้เกิดขึ้นได้ภายในพื้นที่ไม่กี่ตารางเมตร ไม่แพ้กับบ้านหลังใหญ่เลยทีเดียว

หากสนใจสินค้าประตูหน้าต่าง TOSTEM ที่สามารถเชื่อมต่อธรรมชาติให้เป็นส่วนหนึ่งของการใช้ชีวิตในทุกๆ วัน สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่

ขอขอบคุณ

  • Owner: คุณพีโรรส เปลี่ยนเชาว์ และคุณพุดตาน มิตรานันท์ (ที่ดิน 85 ตารางวา | พื้นที่ใช้สอย 180 ตารางเมตร)
  • Architect: blankstudio
  • Photograph: Panoramic Studio

หากสนใจต้องการบานประตูหรือหน้าต่างสามารถคลิกดูแบบที่ต้องการได้เลย


The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

โทนสีขาว-ดำ เป็นอีกหนึ่งคู่สีที่นิยมในการแต่งบ้านอย่างมาก ด้วยความเรียบง่าย แต่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเท่มีสไตล์ ก็ทำให้คนยุคใหม่หันมาเทใจให้เทรนด์ “Black & White” กันมากขึ้น

สำหรับนักออกแบบที่กำลังมองหาตัวอย่างสำหรับการดีไซน์บ้านโทนขาวดำอยู่ วันนี้ทอสเท็ม (TOSTEM) ก็มีมุมต่างๆ ในบ้าน ที่ตกแต่งเฉดขาว-ดำมาฝากกัน ลองมาเก็บไอเดียดีๆ ด้านการออกแบบ พร้อมเลือกดีไซน์กรอบประตูหน้าต่างให้สวยงามลงตัวกันเลย

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Smart Bedroom
คุมโทนเข้มแต่แฝงความนุ่มนวล

ห้องนอนเป็นพื้นที่ส่วนตัวที่เจ้าของห้องอยากใช้เวลาในการพักผ่อนให้ได้มากที่สุด หลายๆ บ้านจึงเลือกตกแต่งเป็นโทนสีเข้มๆ อย่างสีดำเกือบ 100% เพราะสีโทนเข้มช่วยรักษาบรรยากาศของความสงบ ปราศจากความสว่าง แต่การใช้สี

สำหรับห้องนอนโทนเข้มแบบนี้ สามารถเลือกแมตช์กับประตูบานเลื่อน TOSTEM พร้อมกรอบประตูสี Natural Black ให้ Mood ไปด้วยกันกับภาพรวมทั้งหมดได้เป็นอย่างดีอีกด้วย

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Modern Loft Bathroom
เพิ่มมิติด้วยเฉดสีสามน้ำหนัก

สำหรับห้องน้ำในบ้านที่มีการใช้งานกันหลายคน อาจเลือกใช้เฉดสีที่ดรอปลงมาจากสีดำ เป็นสีเทาคอนกรีตสไตล์ลอฟต์ แต่ยกระดับความหรูหราและเนี้ยบขึ้นด้วยการปูกระเบื้อง พร้อมเติมเฟอร์นิเจอร์ที่ให้ลุคโมเดิร์นสีขาว-ดำ ก็ช่วยทำให้บรรยากาศในห้องน้ำไม่มืดทึบเกินไป แถมยังมีเลเยอร์ของน้ำหนักสีตั้งแต่สีสว่าง สีกลาง ไปจนถึงสีเข้ม ให้รู้สึกมีมิติไม่น่าเบื่อ

และอย่าลืมเพิ่มความปลอดโปร่งให้ห้องน้ำ ด้วยหน้าต่างบานช่องแสงจาก TOSTEM ที่ช่วยรับแสงเข้ามาโดยไม่ต้องเปิดหน้าต่าง ทำให้ห้องน้ำสว่างขึ้น แมตช์กับกรอบสี Natural White ช่วยเติมเต็มลุคแบบ Modern Loft ได้ลงตัว

The Inspiring of Black & White บ้านดีไซน์ขาว-ดำ เรียบเท่ลงตัว

Natural Living Room
เปิดรับธรรมชาติให้พื้นที่หลักของบ้าน

มาถึงพื้นที่ส่วนกลางที่เป็นจุดพบปะของครอบครัวอย่างห้องนั่งเล่น สำหรับห้องนี้หลายๆ บ้านมักใช้เป็นห้อง Multi-Function ทั้งนั่งเล่น พักผ่อน ทานอาหาร การเลือกใช้โทนสีขาวเป็นส่วนใหญ่ พร้อมออกแบบให้เปิดรับแสงธรรมชาติและวิวภายนอกได้มาก จะช่วยเสริมสร้างพื้นที่ที่ใช้งานได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น โดยใช้เฟอร์นิเจอร์หลักชิ้นใหญ่เป็นสีดำเข้ม อย่างโซฟาและโต๊ะทานข้าว จะช่วยให้โทนของห้องยังดูเรียบเท่สไตล์ Black & White อยู่

ซึ่งสามารถเลือกใช้ประตูเลื่อนบานสูงจาก TOSTEM เพื่อเปิดมุมมองให้ห้องดูกว้างขึ้น โดยเลือกกรอบสีโทนกลางเช่น Autumn Brown ที่ให้ความเป็นธรรมชาติ เข้ากับโทนของห้องมากขึ้น


หากสนใจต้องการบานประตูหรือหน้าต่างสามารถคลิกดูแบบที่ต้องการได้เลย

ประตู-หน้าต่าง ควรมีความสูงเท่าไหร่?

ประตู-หน้าต่าง ควรมีความสูงเท่าไหร่?

เชื่อว่าหลายคนที่เคยสร้างบ้าน หรือมีแผนกำลังสร้างบ้าน ต้องมีคำถามเรื่อง “ความสูงของประตู-หน้าต่าง” ซึ่งการเลือกใช้ความสูงที่เหมาะสมกับการใช้งานและดีไซน์ของตัวอาคาร นอกจากจะทำให้ตัวอาคารดูสวยงามลงตัวแล้ว ยังส่งผลให้เราใช้ชีวิตประจำวันได้อย่างปลอดภัย สะดวกสบาย รวมถึงง่ายต่อการดูแลรักษาอีกด้วย ดังนั้นเราจึงมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับความสูงของประตู-หน้าต่างที่เหมาะสมให้ทุกคนได้นำไปประยุกต์ใช้กัน

ประตู

ปกติแล้วความสูงจากพื้น-เพดานสำหรับงานออกแบบทั่วไป มักมีความสูงประมาณ 2.50 – 3 เมตร ขณะที่สัดส่วนความสูงเฉลี่ยของคนส่วนใหญ่ จะมีความสูงประมาณ 180 เซนติเมตร ดังนั้นการออกแบบประตูจึงควรมีความสูง 2 เมตร จากพื้นห้อง เพราะเป็นความสูงที่พอดีกับการเดินเข้า-ออกได้อย่างปลอดภัย สามารถขนย้ายเฟอร์นิเจอร์ได้ค่อนข้างสะดวก

หน้าต่าง

โดยส่วนใหญ่แล้วจะมีขอบวงกบล่างสูงจากพื้นห้อง 90 เซนติเมตร ซึ่งเป็นความสูงที่สะดวกต่อการใช้งาน สามารถวางเฟอร์นิเจอร์ อย่าง เตียง โต๊ะ เก้าอี้ หรือชั้นวางของเตี้ยๆ บริเวณใต้พื้นที่หน้าต่างได้, ช่วยป้องกันฝุ่น / เศษใบไม้จากพื้นข้างนอกบ้าน รวมทั้งสัตว์ต่างๆ ที่แอบเข้าบ้านมาได้ และยังช่วยป้องกันการเกิดอุบัติเหตุสำหรับเด็กเล็กได้ด้วย ส่วนความสูงของวงกบบนนั้น ส่วนใหญ่มักจะทำให้สูง 2 เมตรจากพื้นห้องเท่ากับประตู เพื่อความสวยงามและดูเป็นระเบียบนั่นเอง

แต่อย่างที่เห็นกันในปัจจุบัน ว่างานออกแบบนั้นมีดีไซน์หลากหลายมากขึ้น โดยเฉพาะในงานสไตล์โมเดิร์นและอาคารสูง ที่มักมีการออกแบบ Double Volume Space ทำให้ขนาดความสูงของประตู-หน้าต่างไม่ได้ถูกจำกัดอยู่ที่ 2 เมตรเพียงเท่านั้น

ดังนั้น TOSTEM จึงมีการพัฒนาสินค้าประตู-หน้าต่าง ให้มีความสูงที่ตอบโจทย์กับที่อยู่อาศัยยุคใหม่มากขึ้น พร้อมการันตีคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของ TOSTEM โดยมีการทดสอบต่างๆ ที่เป็นไปตามมาตรฐานระดับสากล ASTM และมาตรฐานของญี่ปุ่น JIS ที่ขึ้นชื่อในเรื่องการควบคุมมาตรฐานอย่างเข้มงวด เช่น ความแข็งแรงทนทาน, ป้องกันการรั่วซึมของน้ำ การรั่วไหลของอากาศ, ความทนทานต่อสภาพแวดล้อมข้างนอก เป็นต้น

สำหรับใครที่ต้องการประตูหรือหน้าต่างที่มีความสูงเป็นพิเศษ ทาง TOSTEM เองก็มีซีรีส์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมที่สามารถสั่งทำความสูงพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าให้ตรงใจได้ ได้แก่ GRANTS, ATIS PLUS และ WE PLUS ซึ่งแต่ละซีรีส์ก็มาพร้อมกับคุณสมบัติ นวัตกรรม และดีไซน์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะรุ่นอีกด้วย

GRANTS SERIES
ซีรีส์หน้าต่างบานกว้าง เหมาะกับการใช้เปิดรับมุมมองพาโนรามา สามารถสั่งทำความสูงได้ถึง 3 เมตร ที่น่าสนใจกว่านั้น สำหรับประตูบานเลื่อนในซีรีส์นี้ สามารถสั่งทำความสูงได้สูงสุดที่ 4.5 เมตรเลยทีเดียว

GRANTS SERIES

ATIS SERIES
ประตู-หน้าต่างดีไซน์เรียบหรู ที่ซ่อนงานระบบไว้ในวงกบ อย่าง บานพับ, ตัวล็อก และ BALANCER ระบบผ่อนแรงที่มีในเฉพาะซีรีส์นี้เท่านั้น เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่สามารถสั่งทำความสูงได้ถึง 3 เมตร

ATIS SERIES

WE SERIES
หนึ่งในซีรีส์ WE ซึ่งเป็นที่นิยมในงานออกแบบที่อยู่อาศัย ด้วยคุณสมบัติพิเศษที่สามารถสั่งทำประตู ที่สูงถึง 3 เมตร, มีช่อง AIRFLOW SLOT ช่วยระบายอากาศ, มีแบบบานที่หลากหลาย ตอบโจทย์ดีไซน์ได้ทุกสไตล์, หน้าต่างบานเปิดและบานกระทุ้ง ที่ติดตั้งระบบมัลติล็อกเพิ่มความแข็งแรงและแน่นหนา

WE SERIES

การที่ประตู-หน้าต่างสามารถทำความสูงได้มากขึ้น ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสิ่งสำคัญที่ช่วยลดข้อจำกัดในการดีไซน์ออกไปได้มากเลยทีเดียว หากใครสนใจสั่งทำหน้าต่าง-ประตูอะลูมิเนียมที่มีความสูงพิเศษ ก็สามารถปรึกษารายละเอียดเพิ่มเติมกับทาง TOSTEM ได้ในช่องทางติดต่อที่ TOSTEM LINE Official

TOSTEM ก้าวสู่ศตวรรษถัดไป พร้อมสีใหม่ ‘DUSK GRAY’

TOSTEM ก้าวสู่ศตวรรษถัดไป พร้อมสีใหม่ ‘DUSK GRAY’

จากประสบการณ์ที่สั่งสมมากว่าหนึ่งศตวรรษ หนึ่งศตวรรษแห่งความมุ่งมั่นตั้งใจ สู่หนึ่งศตวรรษแห่งความเชี่ยวชาญ ก้าวแรกสู่ศตวรรษถัดไป สีใหม่จากทอสเท็ม DUSK GRAY

 

แนะนำสีใหม่ TOSTEM - DUSK GRAY

หนึ่งศตวรรษที่ผ่านมา ทอสเท็มไม่ได้ผลิตแค่เพียงประตูหน้าต่างเท่านั้นเพราะเป้าหมายของเราคือยกระดับคุณภาพของที่อยู่อาศัยให้ดียิ่งขึ้นโดยใช้ความรู้และนวัตกรรมที่เราคิดค้นมาอย่างต่อเนื่อง ประสบการณ์และความเชี่ยวชาญทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมและเป็นผู้คิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ สำหรับที่อยู่อาศัยเป็นเจ้าแรก

เป็นเวลากว่าหนึ่งศตวรรษแล้วที่ทอสเท็มทุ่มเทให้กับการพัฒนาเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สินค้าของเราทำให้เราก้าวขึ้นเป็นผู้นำในอุตสาหกรรมประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมและทอสเท็มกำลังมุ่งหน้าสู่ศตวรรษถัดไป พร้อมเปิดตัวสีใหม่ล่าสุดสู่วงการประตูหน้าต่าง สี Dusk Gray

แนะนำสีใหม่ TOSTEM - DUSK GRAY

ความลงตัวระหว่างพื้นผิวเมทาลิกและสีเข้ม การผสมผสานระหว่างพื้นผิวเมทาลิกและสีเข้ม ทอสเท็มให้ความสำคัญกับพื้นผิวของสินค้าเพราะเป็นส่วนที่สร้างความสวยงามให้กับตัวอาคาร โดยใช้เทคนิคการชุบสีอโนไดซ์เป็นชั้นๆ และเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าเพื่อให้ได้สี DUSK GRAY ที่มีความทึบแสงและไม่ทำลายเนื้ออะลูมิเนียม

 

แนะนำสีใหม่ TOSTEM - DUSK GRAY

Blends into your lifestyle 

ปัจจุบัน สีเทาเริ่มได้รับความนิยมมากขึ้นเนื่องจากเป็นโทนสีที่เหมาะกับเปลือกของอาคาร และสีเทาเป็นสีที่เข้าได้กับเฉดสีที่อ่อนและเข้มกว่า นอกจากนี้ ยังเหมาะกับตัวอาคารดีไซน์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นมินิมอล โมเดิร์น คอนเทมโพรารี่ หรือดีไซน์ที่มีความซับซ้อน ทอสเท็มจึงเลือกออกสีใหม่เป็นสีเทา Dusk Gray เพื่อตอบสนองเทรนด์นี้โดยเฉพาะ เมื่อนำสินค้าพื้นผิวอะลูมิเนียมมาใช้กับตัวบ้านจะช่วยเพิ่มพื้นผิวที่มีความแตกต่างแต่เข้ากับตัวบ้านและกลมกลืนกับบริเวณโดยรอบได้อย่างลงตัวนอกจากนี้ วัสดุอะลูมิเนียมยังมีอายุการใช้งานที่ยาวนานอีกด้วย

 

ชม e-Catalog สี DUSK GRAY คลิกที่นี่

 

ช่องทางการติดต่อ TOSTEM Thailand