ข่าวสารและกิจกรรม

อสเท็ม ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ TOSTEM เดินหน้าส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ภายใต้โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing โดยจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา

อ่านข่าวล่าสุด