TOSTEM Certified Dealer Ceremony 2022

TOSTEM Certified Dealer Ceremony 2022

เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2565 ณ โรงแรม SC Park งาน TOSTEM Certified Dealer Ceremony 2022 พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่พันธมิตรหรือตัวแทนจำหน่ายที่เป็นคู่ค้าที่มีส่วนสำคัญ

นำโดยผู้บริหารระดับสูง ที่ดูแลธุรกิจด้าน Housing Technology ของบริษัท ลิกซิล ในภูมิภาคเอเชีย คุณอิจิโร่ มูราโคชิ ( Mr. Ichiro Murakoshi) กล่าวต้อนรับ และคุณวิชา วรสายัณห์ Leader, Thailand, LHT Asia พร้อมแสดงวิสัยทัศน์และทิศทางการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ รวมถึงที่มาและความสำคัญของโครงการ

พิธีมอบประกาศนียบัตรครั้งนี้ ได้จัดขึ้นเป็นปีที่สาม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาการให้บริการลูกค้า ความร่วมมือทางการตลาด และทางเทคนิคในการติดตั้งสินค้า โดยปีนี้เรามีตัวแทนจำหน่าย ที่เป็นพันธมิตรทางธุรกิจ ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นตัวแทนจำหน่ายที่ได้รับการรับรองจากทอสเท็ม ทั้งหมด 20 บริษัท ได้แก่
 • บริษัท เชียงใหม่ไวนิล 2009 จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคเอส กู๊ดลิฟวิ่ง แอนด์ ซัพพลาย
 • บริษัท มาสเตอร์ โฮม บิวเดอร์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
 • บริษัท อลูมิเนียม เวิร์คชอพ จำกัด
 • บริษัท อิทธิฤทธิ์ พลัส จำกัด
 • บริษัท เอเซีย วี จำกัด
 • บริษัท เบ็ตเตอร์ ซัพพลาย อีควิปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท จันทร์ดี ซัพพลาย จำกัด
 • ห้างหุ้นส่วนจำกัด กิจรุ่งเรือง อลูมิเนียม
 • บริษัท วัน โซลูชั่น อินทีเรีย แอนด์ เดคคอร์เรชั่น จำกัด
 • บริษัท โพรเทคซ์ สกรีน จำกัด
 • บริษัท เอส ที อลูมิเนียม จำกัด
 • บริษัท เฟรมเวิร์ก อลูมิเนียม จำกัด
 • บริษัท เค สเปซ ดีไซน์ จำกัด
 • บริษัท เค.อินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) จำกัด
 • บริษัท เอ็มดี อลูแอนด์กลาส จำกัด
 • บริษัท เอสพลัส อลูมิเนียม จำกัด
 • บริษัท สัตยะดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
 • บริษัท เอส วาย กลาส จำกัด
 • บริษัท ยงกิจอลูมิเนียม จำกัด
TOSTEM Certified Dealer Ceremony 2022
Facebook
LinkedIn
Twitter
Email