Tag: ข่าวสารและกิจกรรม

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

ทอสเท็ม ตะลุยแดนใต้ เดินหน้าต่อเนื่อง โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing

จับมือคณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง เสริมทักษะความรู้การออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม

 TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง

TOSTEM Knowledge Sharing โครงการส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ที่จัดดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องให้กับนักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ล่าสุด ทอสเท็ม พาตะลุยแดนใต้จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง ตั้งแต่ประวัติความเป็นมาของระบบประตูหน้าต่าง วัสุดที่ใช้ในการผลิต ประเภทของประตู-หน้าต่าง รวมทั้งด้านงานดีไซน์การออกแบบ มาตรฐานของประสิทธิภาพขั้นพื้นฐาน ที่ใช้ในงานอุตสาหกรรมกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมพร้อมเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้เพิ่มพูนทักษะผ่านโครงการอบรมภาคปฎิบัติกับผู้เชี่ยวชาญ และร่วมทำเวิร์กช็อปแลกเปลี่ยนความรู้

นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอลเอชที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอลเอชที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เป็นโครงการที่มุ่งหวังในการส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการออกแบบกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูปให้กับนักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ซึ่งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมมาอย่างต่อเนื่อง โดยในครั้งนี้ทาง TOSTEM ได้มาเยือนถิ่นแดนใต้ จัดกิจกรรมให้กับคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในวิชาวัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ (Applied Construction Materials)  พร้อมจัดกิจกรรม เวิร์กช็อป ในกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในหัวข้อเรื่อง “ระบบวัสดุประเภทประตูหน้าต่าง และการออกแบบวัสดุประเภทอะลูมิเนียม” โดยเนื้อหาที่ทาง TOSTEM เตรียมมาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย 1. ประวัติ และความเป็นมาของระบบประตู-หน้าต่าง 2. ประโยชน์ใช้สอยพื้นฐานของประตู-หน้าต่าง 3. วัสดุที่นิยมใช้ในการผลิตประตู-หน้าต่าง 4. ประเภทและการใช้งานของประตู-หน้าต่าง 5. ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานและมาตรฐานของประตู-หน้าต่าง 6. ดีไซน์ และการออกแบบ พร้อมกิจกรรม Product Assembling Workshop ให้นักศึกษาได้ทดลองประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จริง

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง
อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

อาจารย์วรวุฒิ มัธยันต์ รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า สำหรับการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในครั้งนี้ เป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆ สำหรับนักศึกษาที่ได้เข้าร่วมกิจกรรมในวันนี้ เนื่องจากได้มีโอกาสเรียนรู้ เสริมทักษะ ความเข้าใจต่างๆ ในเรื่องของกรอบประตู-หน้าต่าง จากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงอย่าง TOSTEM ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียม  ได้มีโอกาสเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ และมีประสบการณ์ในการทำงานจริง ทั้งในเชิงวิชาการที่นักศึกษาจะได้เรียนรู้ตั้งแต่ประวัติความเป็นมา ประเภทของวัสดุที่เลือกใช้ และเรื่องของมาตรฐานต่างๆ ในส่วนภาคปฏิบัติก็ได้มีโอกาสในการทดสอบกับตัวผลิตภัณฑ์จริง ได้สัมผัสวัสดุจริง ซึ่งจะเป็นประโยชน์กับตัวนักศึกษา และสามารถนำไปต่อยอดในการเรียน และไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงต่อไป

นางสาววารินทร์ ศรีหะรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมบรรยายพิเศษ ในโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing at PSU ในครั้งนี้ เป็นประโยชน์กับนักศึกษามากๆ สามารถนำความรู้ และทักษะ ที่ได้จากกิจกรรมในครั้งนี้มาปรับใช้ในวิชาเรียนที่ตน และเพื่อนๆ กำลังศึกษาอยู่ และรู้สึกประทับใจกับช่วงกิจกรรม Workshop ที่ได้ลงมือทำ ได้ลองประกอบสินค้าจริง และยังได้เรียนรู้ในเรื่องงานกรอบประตู-หน้าต่าง ทั้งในเรื่องประวัติความเป็นมาของประตู-หน้าต่างในแต่ละยุค ประเภทของวัสดุต่างๆ ที่นำมาใช้ในการผลิต ประเภทของประตู-หน้าต่างในปัจจุบันมีกี่ประเภทบ้าง และความสำคัญของประสิทธิภาพ และมาตรฐานในการตรวจสอบที่ใช้ในการผลิต รวมไปถึงเรื่องของการดีไซน์ การออกแบบ ซึ่งต้องขอขอบคุณทางอาจารย์ และทาง TOSTEM ที่จัดกิจกรรมดีๆ แบบนี้ และอยากให้มีกิจกรรมดีๆ แบบนี้อีก เพราะเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้มาทดลอง ได้เรียนรู้กับผู้เชี่ยวชาญโดยตรง นับเป็นประสบการณ์ที่ดีมากที่ได้เข้าร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ค่ะ

TOSTEM Knowledge Sharing คณะสถาปัตยฯ ม.อ.วิทยาเขตตรัง
นางสาววารินทร์ ศรีหะรัญ นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตตรัง

โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ตั้งเป้าที่จะดำเนินการจัดกิจกรรมให้กับมหาวิทยาลัย หรือ สถาบันการศึกษาที่สนใจทั่วประเทศ เพื่อเป็นการช่วยยกระดับการทำงานของนักออกแบบ และสถาปนิก รุ่นใหม่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ และเทคโนโลยี ของ TOSTEM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย  เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นการยกระดับการทำงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในท้องตลาด ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานจริงในสายอาชีพของ นักออกแบบ หรือสถาปนิก

TOSTEM Knowledge Sharing พร้อมเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจ เรียนรู้ เสริมทักษะเรื่องกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมนสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ เงินชารี ฝ่ายการตลาด TOSTEM เบอร์โทร 02-901-4455 ต่อ 4221, 098-991-4692

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา


ทอสเท็ม เดินหน้าส่งเสริมทักษะ ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำ

ทอสเท็ม ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ TOSTEM เดินหน้าส่งเสริมทักษะ และความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้นักศึกษามหาวิทยาชั้นนำของไทย ภายใต้โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing โดยจัดอบรมเชิงวิชาการและเชิงปฏิบัติให้กับนักศึกษา

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา
นายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี
บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด

นำทีมโดยนายวิชา วรสายัณห์ ลีดเดอร์ กลุ่มธุรกิจเฮาส์ซิ่งเทคโนโลยี บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ผู้ผลิตประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมแบรนด์ ทอสเท็ม (TOSTEM) เปิดเผยว่า โครงการ TOSTEM Knowledge Sharing มีวัตถุประสงค์ในการจัดกิจกรรม เพื่อเป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะต่างๆ และเทคโนโลยี ของ TOSTEM ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป ให้กับนิสิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย เพื่อนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทำงานต่อไปในอนาคต เป็นการยกระดับการทำงาน เพิ่มพูนองค์ความรู้ ทักษะ รวมถึงเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบันในท้องตลาด ทั้งในเรื่องของการออกแบบดีไซน์ และการเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องพบเจอในชีวิตการทำงานจริงในสายอาชีพของ นักออกแบบ หรือสถาปนิก

สำหรับโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing ได้นำร่องเริ่มจัดกิจกรรมครั้งแรกให้กับ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 โดยจัดให้มีการบรรยายพิเศษในวิชาวัสดุและการก่อสร้างประยุกต์ (Applied Construction Materials) พร้อมจัดกิจกรรม Work Shop ในกิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing at CMU ในหัวข้อเรื่อง “ระบบวัสดุประเภทประตูหน้าต่าง และการออกแบบวัสดุประเภทอะลูมิเนียม” พร้อมเนื้อหาที่ทาง TOSTEM เตรียมมาให้นักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประกอบไปด้วย

1) ประวัติ และความเป็นมาของระบบประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
2) ชนิดของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
3) ประสิทธิภาพขั้นพื้นฐานของประตู หน้าต่างอะลูมิเนียม
4) การทำสีเคลือบผิวอะลูมิเนียม
5) ดีไซน์ และการออกแบบรายละเอียด curtainwall ของ TOSTEM
6) ระบบพรีเอ็นจิเนียร์ของทอสเท็ม (TOSTEM Pre Engineered)
7) วัสดุอะลูมิเนียม นวัตกรรมและเทคโนโลยีของ TOSTEM

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรม Product Assembling Workshop นักศึกษายังได้ทดลองประกอบชิ้นงานผลิตภัณฑ์จริง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ช่วยให้นักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริงได้

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ศิษย์เก่าและวิชาชีพสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ความร่วมมือในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ เกิดขึ้นโดยทางมหาวิทยาลัย ซึ่งมีอาจารย์ภูมิ ทรัพย์ไพบูลย์กิจ อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาวัสดุและการก่อสร้าง และวัสดุก่อสร้างประยุกต์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ริเริ่ม

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

นางสาวธิญดา เกลี้ยกล่อม นายกสโมสรนักศึกษาสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า กิจกรรม TOSTEM Knowledge Sharing เป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์กับนักศึกษาเป็นอย่างมาก โดยนักศึกษาจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ทั้งในเรื่องของสเปคประตูหน้าต่าง โซลูชั่นการใช้งานของตัวอุปกรณ์ ดีไซน์ การออกแบบ และเรื่องของนวัตกรรมเทคโนโลยีของงานกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม และยังได้ลงมือทดลองประกอบสินค้าจริง

ทอสเท็ม เปิดโครงการ TOSTEM Knowledge Sharing เดินหน้าเสริมทักษะ ความรู้ กรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมให้นิสิตนักศึกษา

TOSTEM ยินดีที่จะเปิดโอกาสให้กับน้องๆ นักศึกษา และสถาปนิกรุ่นใหม่ที่สนใจ เรียนรู้ เสริมทักษะเรื่องกรอบประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณธารารัตน์ เงินชารี ฝ่ายการตลาด TOSTEM เบอร์โทร 02-901-4455 ต่อ 4221, 098-991-4692


TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66 วันที่ 25 – 30 เมษายน 2566 ที่ผ่านมา TOSTEM ได้นำนวัตกรรม ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียม ผลิตภัณฑ์ใหม่ อย่างสี “DUSK GRAY” และสินค้าหลากหลายรุ่นมาร่วมให้สัมผัสภายในงาน

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66
คุณภากร มหพันธ์ ผู้ออกแบบบูธ
คุณวิชา วรสายัณห์ ผู้บริหาร บริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด แบรนด์ TOSTEM
และคุณหมอธัญธารีย์ เจ้าของคลิกนิกธัญธารีย์ จังหวัดกระบี่

พร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ แจกคูปองส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าที่แวะเยี่ยมชมบูธ TOSTEM อีกด้วย และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้มาพบกับเราภายในงานสถาปนิก’ 66 ก็ยังมีโอกาสร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีไปกับเราด้วยโปรโมชั่น ‘ช้อปสุดฟินลุ้นบินญี่ปุ่นพร้อมแพคเกจทัวร์กับ TOSTEM’ 6 วัน 4 คืน รวม 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://bit.ly/3mIylYQ 

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66

งาน สถาปนิก’ 66 งานที่รวบรวมแบรนด์ก่อสร้างไว้ในที่เดียวมากกว่า 800 แบรนด์ และในปีนี้ TOSTEM ก็ร่วมฉลองครบรอบ 100 ปี หนึ่งศตวรรษแห่งเป็นแบรนด์ชั่นนำความเชี่ยวชาญด้านการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตู-หน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูป

ตอกย้ำความเป็นผู้นำประกาศแผนธุรกิจรุกตลาดปี 2566 เปิดตัวนวัตกรรมสีใหม่ “DUSK GRAY” อย่างเป็นทางการ ชูจุดเด่นด้วยเทคโนโลยีหนึ่งเดียวในอุตสาหกรรม การชุบเคลือบผิวอะลูมิเนียมด้วยกระแสไฟฟ้าระบบอะโนไดซ์ ภายใต้คอนเซ็ปต์สร้างความกลมกลืนไปกับธรรมชาติ โดยการออกแบบสี “DUSK GRAY” ได้รับแรงบันดาลใจมาจากช่วงเวลาพระอาทิตย์อัสดง ซึ่งเป็นบรรยากาศแสงสุดท้ายยามพลบค่ำก่อนพระอาทิตย์ลับขอบฟ้า

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66

และภายในงานยังเตรียมความพร้อมด้วยทีมงานคุณภาพ ที่พร้อมให้คำปรึกษาแบบใกล้ชิด ไขทุกข้อสงสัยและกังวลใจ เพราะ TOSTEM เชื่อว่าประตู-หน้าต่างคือหัวใจของบ้าน จึงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงผลิตภัณฑ์ใหม่ อาทิ

GRANTS ดีไซน์ใหม่ เพื่อเปิดมุมมองให้ลูกค้าได้มีความสุขกับทิวทัศน์ภายนอกได้อย่างเต็มสายตา เหมาะสำหรับพื้นที่พักผ่อน ที่ให้คุณได้ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ และรับแสงสว่างธรรมชาติได้สูงสุด

ATIS กับ Streamline Design Streamline Design ดีไซน์ไร้รอยต่อที่มาพร้อมกับ อุปกรณ์อันสวยงาม เส้นกรอบ พื้นผิวกรอบประตูหน้าต่างและการใช้งานทำงานร่วมกันอย่างนุ่มนวล และบานหน้าต่างรูปแบบใหม่ที่สามารถใช้งานได้สะดวกมากขึ้น

• Smart Insect Screen นวัตกรรมเกราะล่องหน ที่ช่วยป้องกันแมลงและมลพิษจากภายนอกมุ้งลวดที่สามารถเพิ่มการมองเห็น เชื่อมต่อพื้นที่ภายในและภายนอกได้มากขึ้น

TOSTEM ฉลองครบรอบ 100 ปี ภายในงานสถาปนิก’66

พร้อมทั้งยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษ ที่แจกคูปองส่วนลด 10% ให้กับลูกค้าที่แวะเยี่ยมชมบูธ TOSTEM เท่านั้น และสำหรับลูกค้าท่านไหนที่ไม่ได้มาพบกับเราภายในงานสถาปนิก’ 66 ก็ยังมีโอกาสร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีไปกับเราด้วยโปรโมชั่น ‘ช้อปสุดฟินลุ้นบินญี่ปุ่นพร้อมแพคเกจทัวร์กับ TOSTEM’ 6 วัน 4 คืน รวม 5 รางวัล รางวัลละ 2 ที่นั่ง สำหรับทุกยอดการสั่งซื้อ 50,000 บาท ไม่จำกัดจำนวนสิทธิ์*

เปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด

เปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา

คุณวิชา วรสายัณห์ Leader, Thailand, LHT Asia พร้อมคณะผู้บริหารบริษัท แอล เอช ที เอเซีย เซลส์ แอนด์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธิเปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา

คุณวิชา วรสายัณห์ Leader, Thailand, LHT Asia กล่าวว่า “บริษัทยินดีเป็นอย่างยิ่งกับการเปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งใหม่ และเป็นแห่งแรกของจังหวัดนครราชสีมา บริหารโดยบริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด ที่ได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TOSTEM อย่างเป็นทางการ โดยมีวัตถุประสงค์ที่เป็นโชว์รูมให้ลูกค้าในจังหวัดนครราชสีมาและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสัมผัส ทดลองใช้งาน และมีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทอสเท็มที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น

เนื่องในโอกาส “100 Years of Wisdom” ของทอสเท็ม ได้เปิดตัวโทนสีใหม่  “DUSK GRAY” ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากแสงสุดท้ายของสีท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน โดยสี “DUSK GRAY” เป็นอีกทางเลือกนึงที่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำไปปรับใช้กับการดีไซน์ที่อยู่อาศัยของตัวเองได้ ซึ่งบริษัทจะเปิดตัวนวัตกรรมสีใหม่ “DUSK GRAY” อย่างเป็นทางการในงาน “สถาปนิก’66” (Architect Expo 2023) งานแสดงเทคโนโลยีสถาปัตยกรรมและผลิตภัณฑ์ก่อสร้างใหญ่ที่สุดในอาเซียน ครั้งที่ 35 ระหว่างวันที่ 25 – 30 เม.ย.66 ณ ชาเลนเจอร์ ฮอลล์ 1-3 อิมแพ็ค เมืองทองธานี

ทั้งนี้คุณวิชา วรสายัณห์ ได้กล่าวถึงทิศทางธุรกิจของ TOSTEM Thailand โดยมีเป้าหมายเจาะกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัย (Retails) มากขึ้น และจะขยายโชว์รูมครอบคลุมทั่วประเทศ อันเนื่องมาจากความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนไป ลูกค้า เลือกมองหาวัสดุตกแต่งบ้านในบ้านด้วยตัวเอง บริษัทได้เพิ่มช่องทางการเข้าถึงให้ผู้บริโภคได้เลือกซื้อ สัมผัส ทดลอง และเห็นสินค้าจริงผ่านโชว์รูม เพื่อนำไปปรับปรุงบ้านให้อยู่อาศัยอย่างสะดวกสบายมากขึ้น รวมถึงการเพิ่มช่องทางการสื่อสารออนไลน์ การใช้ KOL (Key Opinion Leaders) เพื่อเพิ่มการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าผู้อยู่อาศัยและรองรับพฤติกรรมผู้บริโภคที่ค้นหาข้อมูลออนไลน์มากขึ้น”

คุณสมเกียรติ ทองปลูก ผู้บริหารจาก บริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด กล่าวถึงความเป็นมาของ เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น

คุณสมเกียรติ ทองปลูก ผู้บริหารจาก บริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด

“หลังจากเริ่มทำธุรกิจมาได้ 3 ปี บริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด เริ่มต้นจากการร่วมงานกับแบรนด์อะลูมิเนียมทั่วไปในตลาด และเห็นว่ามีการเตรียมงานที่หน้างานค่อนข้างใช้เวลานาน จึงเริ่มมองหาแบรนด์ที่มีคุณภาพที่จะช่วยลดขั้นตอนการทำงานหน้างาน จนได้มารู้จักกับแบรนด์ทอสเท็มที่ตอบโจทย์การทำงานที่ได้คุณภาพ มีมาตรฐาน และนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์  รวมถึงบริษัทได้รับการฝึกอบรมการติดตั้งผลิตภัณฑ์ TOSTEM ในฐานะตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ TOSTEM อย่างเป็นทางการอีกด้วย

เราเชื่อมั่นว่าการจัดตั้งโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งนี้จะช่วยให้ลูกค้ามีความสะดวกสบายมากขึ้นในการเลือกผลิตภัณฑ์รุ่นต่างๆ ของ TOSTEM ทางบริษัทอยากให้ผู้ออกแบบและลูกค้าได้มาสัมผัสสินค้าด้วยตัวเอง โดยมีผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทให้คำอธิบายกับลูกค้าได้ที่โชว์รูม TOSTEM Studio  

ในอนาคตแนวทางธุรกิจของเอส พี พี อลูมินัม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด ต้องการขยายธุรกิจไปยังกลุ่มลูกค้า Home Builder และผู้รับเหมาที่มีศักยภาพในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา, เขาใหญ่ และจังหวัดใกล้เคียงมาเป็นพันธมิตรทางธุรกิจ เพื่อส่งมอบการบริการติดตั้งสินค้าทอสเท็มอย่างมีคุณภาพสูงสุดให้กลุ่มลูกค้า” คุณ สมเกียรติ ทองปลูก กล่าวเสริม

บริษัท เอส พีพี อลูมิเนียม แอนด์ กลาส โซลูชั่น จำกัด ตั้งอยู่ที่ 291/7-8 หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310 ให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็มสำหรับงานโครงการและบ้านเดี่ยวในจังหวัดนครราชสีมา และจังหวัดใกล้เคียง

_______________________

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม TOSTEM Studio – SPP Aluminium & Glass

เปิด 10.00 – 20.00 น. (หยุดทุกวันพุธ)

โทร. 092-675-6565

Line ID: 0926756565

Facebook: SPP Aluminium

Google Map: https://goo.gl/maps/PZ8qnm2oLsk6UNpUA

ที่อยู่: 291/7-8 หมู่ที่ 5 ตำบลจอหอ อำเภอเมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา 30310

เปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ทอสเท็มเปิดตัวโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือในจังหวัดอุดรธานี โดยบริษัท บริษัท เค.อินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) จำกัด หรือ KAYNE Premium Solution

 

ด้วยพื้นที่กว่า 110 ตรม. ซึ่งถือเป็นเป็นโชว์รูม TOSTEM Studio ที่รวบรวมผลิตภัณฑ์ของทอสเท็มครบทุกฟังก์ชั่น มีดีไซน์โดดเด่น สวยงาม เพื่อส่งมอบประสบการณ์ (Brand Experience) ให้กับผู้ออกแบบและกลุ่มลูกค้าอย่างครบวงจร โดยมีทีมพร้อมให้คำปรึกษาและคำแนะนำในการเลือกผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูปคุณภาพสูง สำหรับงานโครงการ บ้านใหม่ และการต่อเติมบ้าน”

มิสเตอร์อิจิโร่  มูราโคชิ  Leader, LHT, Asia และ คุณวิชา วรสายัณห์ Leader, Thailand, LHT Asia ได้ร่วมแสดงความยินดีในพิธิเปิดโชว์รูม TOSTEM Studio โดยกล่าวถึงความร่วมมือกับ บริษัท เค.อินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) ที่มีมากว่า 15 ปี  และได้รับการรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการ หรือ TOSTEM Certified Dealer โดยการจัดตั้งโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งนี้มีวัตถุประสงค์ให้ลูกค้าในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียงได้มีโอกาสสัมผัส ทดลองใช้งาน และมีโอกาสเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากทอสเท็ม ที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานญี่ปุ่น เช่น ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูปซีรีย์ GRANTS, ATIS, WE, ประตูหน้าบ้าน GIESTA และประตูรั้วอะลูมิเนียมสำเร็จรูป

 

เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี ทอสเท็มได้เปิดตัวโทนสีใหม่  “𝗗𝘂𝘀𝗸 𝗚𝗿𝗮𝘆”  ที่ได้รับแรงบัลดาลใจจากแสงสุดท้ายของสีท้องฟ้ายามพระอาทิตย์ตกดิน โดยสี Dusk Gray เป็นอีกทางเลือกนึงที่ให้ผู้อยู่อาศัยสามารถนำไปปรับใช้กับการดีไซน์ที่อยู่อาศัยของตัวเองได้

ในการก้าวสู่ศตวรรษใหม่นี้ ทอสเท็มให้คำสัญญาที่จะมุ่งมั่นพัฒนาผลิตภัณฑ์และการบริการที่จะส่งมอบความสุข สะดวกสบายและความปลอดภัย เพื่อตอบโจทย์การใช้งานให้กับผู้อยู่อาศัย  โดยเรามีความเชื่อว่าประตูหน้าต่างของทอสเท็มเป็นตัวเชื่อมโยงพื้นที่ระหว่างภายในกับภายนอกบ้านเพื่อเปิดรับความสวยงามจากธรรมชาติให้กับผู้อยู่อาศัย ตรงตามคอนเซปของงานเปิดตัว TOSTEM Studio แห่งนี้คือ“Celebrate Beauty of Life, Beauty of Living”  

 

เปิดโชว์รูม TOSTEM Studio แห่งแรกของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

บริษัท เค.อินเทลลิเจนท์ ทรานส์ฟอร์เมชั่น (2004) จำกัด  ตั้งอยู่ที่ 304/24 ถนนประจักษ์ศิลปาคม ตำบลหมากแข้ง อำเภอเมืองอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี ได้ดำเนินธุรกิจและเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ประตูหน้าต่างอะลูมิเนียมสำเร็จรูปทอสเท็มเพียงแบรนด์เดียวเป็นระยะเวลา 15  ปี ให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ทอสเท็มสำหรับงานโครงการและบ้านเดี่ยวในจังหวัดอุดรธานีและจังหวัดใกล้เคียง

 

ผู้สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโชว์รูม TOSTEM Studio – KAYNE Premium Solution  ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป โดย เปิดให้บริการ วันจันทร์ – วันศุกร์  เวลา 08.00 – 17.00 น. วันเสาร์– วันอาทิตย์  (กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเยี่ยมชม)

 

ช่องทางการติดต่อ TOSTEM Thailand

TOSTEM | ASA 20×20 Pecha Kucha หัวข้อ “Achievement & Challenges”

เมื่อวันพุธที่ 1 กุมภาพันธ์ 2566 TOSTEM Thailand ได้ร่วมเปิดบูธในงาน ASA 20x20 ในรูปแบบ Pecha Kucha ภายใต้หัวข้อ ‘Achievement & Challenges’ ณ Lido Connect 1 และ Live สดทางเพจ ASA Platform เวลา 13.00-16.30 น.

นำเสนอโดย 6 Speakers หลัก ได้แก่

1. วสุ วิรัชศิลป์ / สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง Vaslab Architecture
2. จุติ กลีบบัว / สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง JUTI architects
3. ธเนศ แซ่อู / สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง SpaceLAB
4. พิลาสินี รัตตะรังสี / สถาปนิก และผู้ก่อตั้ง Rangsi Atelier
5. จุฤทธิ์ กังวานภูมิ / สถาปนิกเพื่อชุมชนและสิ่งแวดล้อม และผู้ร่วมก่อตั้งเพจ ปั้นเมือง – Punmuang
6. ชินธร อรรถสารประสิทธิ์ / ผู้จัดการส่วนสื่อสารแบรนด์ SEE JORAKAY

 

โดย TOSTEM เปิดบูธเพื่อให้ความรู้และคำแนะนำสินค้าประตูและหน้าต่างอะลูมิเนียม สมาชิกสมาคมฯ สถาปนิก นิสิต-นักศึกษาสถาปัตยกรรม และผู้สนใจทั่วไป