art4d X TOSTEM : TOSTEM Classroom ส่งต่อรอยยิ้มผ่านการดีไซน์ห้องเรียนเพื่ออนาคตของชาติ

วันที่ 4 ธันวาคม 2563 ที่ผ่านมา โครงการ TOSTEM Classroom ก็แล้วเสร็จอย่างสมบูรณ์โดยมีพิธีการเปิดอาคารเรียนโดยได้รับเกียรติจากบุคคลสำคัญจากหลายภาค ส่วนมาร่วมกล่าวเปิดงาน รวมถึงคุณวิชา วรสายัณห์ ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ลิกซิล ประเทศไทยและคุณฮิโรกาชุ โมโรคุมะ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการที่ร่วม เขียนคำอวยพรบนกระจกอาคารเรียนหลังใหม่ และร่วมกันปลูกต้นไม้และเพ้นท์กระถางต้นไม้ร่วมกับน้องๆ นักเรียนโรงเรียนวัดเศวตศิลารามเพื่อสร้างบรรยากาศสดใสให้กับ อาคารเรียน

TOSTEM Classroom เป็นโครงการที่ทุกฝ่ายทุ่มเทและใส่ใจกันอย่างเต็มที่ ตั้งแต่การประกวดแบบ การพัฒนาแบบ การหาโรงเรียนที่เหมาะสม การก่อสร้าง หน้างานไปจนถึงการเลือกใช้วัสดุ ทุกรายละเอียดล้วนถูกผลักดันจากความตั้งใจอันดีที่จะมอบสิ่งที่ดีคืนสู่สังคม โดยเฉพาะกับการได้ออกแบบอาคารเรียนเพื่อเยาวชนให้ได้ มีบรรยากาศที่ดีที่สามารถส่งเสริมพัฒนาการเรียนรู้ได้อย่างสมวัยและเหมาะสม โดย TOSTEM Thailand มุ่งหวังในระยะยาวให้เยาวชนของชาติที่จะเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่ที่ มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศต่อไป