มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้า

มอบของขวัญสุดพิเศษให้กับลูกค้า
“แพ็กเกจที่พักสุดหรู SALA KHAOYAI จำนวน 10 รางวัล”

รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท เมื่อสั่งซื้อสินค้า ATIS ทุกๆ 50,000 บาท ก็มีสิทธิ์ลุ้นรับไปเลย

ตั้งแต่วันที่ 18 ม.ค. – 31 มี.ค. 2565

ATISสุนทรียภาพแห่งมุมมอง

รายละเอียด

รางวัลที่ 1 บัตรกำนัลที่พัก “SALA KHAOYAI” จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 70,000 บาท รวมทั้งสิ้น 70,000 บาท

(ประกอบด้วย ห้องพักแบบ SALA Pool Villa Onsen จำนวน 3 วัน 2 คืน พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)

รางวัลที่ 2 บัตรกำนัลที่พัก “SALA KHAOYAI” จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 1 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 30,000 บาท รวมทั้งสิ้น 30,000 บาท

(ประกอบด้วย ห้องพักแบบ SALA Pool Villa จำนวน 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)

รางวัลที่ 3 บัตรกำนัลที่พัก “SALA KHAOYAI” จังหวัดนครราชสีมา

จำนวน 8 รางวัล ๆ ละ 2 ท่าน มูลค่ารางวัลละ 12,500 บาท รวมทั้งสิ้น 100,000 บาท

(ประกอบด้วย ห้องพักแบบ SALA Duplex Balcony จำนวน 2 วัน 1 คืน พร้อมอาหารเช้า ไม่รวมค่าบริการอื่น ๆ)

(สิ่งของรางวัลดังกล่าวไม่สามารถแลกเป็นเงินสดหรือจ่ายแทนเป็นเงินสดให้กับผู้โชคดีแต่อย่างใด)

รวมของรางวัลทั้งสิ้น 10 รางวัล รวมทั้งสิ้น 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1.เมื่อสั่งซื้อประตู หน้าต่างรุ่น ATIS ทุก ๆ 50,000 บาท (ไม่รวม VAT) จะได้สิทธิ์ลุ้นรับรางวัลที่พักสุดหรูที่เขาใหญ่ รวมมูลค่ากว่า 200,000 บาท ยิ่งซื้อมาก ยิ่งมีสิทธิ์มาก

2.ระยะเวลาการสั่งซื้อสินค้า ตั้งแต่ 18 มกราคม – 31 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น

3.ประกาศรายชื่อผู้โชคดีในวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ผ่านทาง Facebook TOSTEM Thailand เวลา 17.00 น.

4.ผู้โชคดีแต่ละท่านมีสิทธิ์จะได้รับรางวัลที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรางวัลเดียว

5.ผู้โชคดีจะต้องยืนยันสิทธิ์เพื่อรับของรางวัล โดยแจ้งชื่อ-สกุล และสำเนาบัตรประชาชน เบอร์ติดต่อมาที่ Inbox messenger Facebook ของ TOSTEM Thailand ภายในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 เวลา 18.00 น. เท่านั้น หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดถือว่าสละสิทธิ์

6.ขอสงวนสิทธิ์รายชื่อผู้โชคดีที่ได้รับรางวัลจะต้องชื่อ-สกุลเดียวกันกับในใบเสนอราคาเท่านั้น

7.ของรางวัลที่ได้รับไม่สามารถแลก ทอน เปลี่ยนเป็นเงินสดหรือของรางวัลอื่นได้ และไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้กับบุคคลภายนอกหรือนิติบุคคลอื่นได้ไม่ว่ากรณีใด

8.พนักงานและครอบครัวของพนักงานบริษัท ลิกซิล (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน บริษัทตัวแทนโฆษณา ตัวแทนจำหน่ายของทอสเท็ม คณะกรรมการดำเนินงานและบริษัทที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินการในครั้งนี้ไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมรายการ

9.บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดเกี่ยวกับของรางวัลโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ของรางวัลใหม่นั้นจะมีมูลค่าเทียบเท่าของรางวัลเดิม

10.ผู้โชคดีได้รับรางวัลมูลค่า 1,000 บาทขึ้นไป ต้องชำระภาษีรางวัลชิงโชคหัก ณ ที่จ่ายจำนวนร้อยละ 5 ของมูลค่าของรางวัลตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งชำระค่าใช้จ่ายใด ๆ ที่เกิดหรือเกี่ยวข้องกับการรับรางวัลทั้งหมดด้วยตนเอง เช่น ค่าภาษีของรางวัล เป็นต้น