ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำฝนรั่วคืออะไร และสำคัญอย่างไร

ประสิทธิภาพการป้องกันน้ำฝนรั่วคืออะไร และสำคัญอย่างไร

นอกจากฟังก์ชั่นของการเชื่อมต่อระหว่างสองพื้นที่เข้าด้วยกัน “ประตู-หน้าต่าง” ยังมีหน้าที่สำคัญอีกอย่างคือ การป้องกันลม และน้ำฝน ในแบบเดียวกับที่กำแพงเป็นผู้กั้นสภาพแวดล้อมเหล่านี้ไม่ให้ปะทะกับผู้อาศัยภายในบ้าน แต่ทราบหรือไม่ว่า ประตูและหน้าต่างก็มีค่ามาตรฐานทางด้านประสิทธิภาพที่ควรให้ความสำคัญ ยิ่งในประเทศเมืองร้อนแบบบ้านเราที่ต้องผจญกับฤดูฝนและพายุต่างๆ นานา การเลือกประตูหน้าต่างที่ป้องกันน้ำฝนรั่วได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงนับเป็นเรื่องจำเป็นอย่างยิ่ง และเราควรเรียนรู้เรื่องนี้เพื่อสร้างมาตรฐานที่ดีให้กับทั้งการก่อสร้างและการอยู่อาศัย

Standards: JIS + and ASTM

มาตรฐาน JIS และ ASTM

ข้อแรกเรามารู้จักกับระบบมาตรฐานกันก่อน ทาง TOSTEM ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ญี่ปุ่น อยู่ภายใต้มาตรฐาน JIS หรือ Japanese Industrial Standards สำหรับประตูและหน้าต่างโดยเฉพาะ ร่วมกับมาตรฐาน ASTM ของทางสหรัฐอเมริกา เนื่องจากญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เข้มงวดมากในเรื่องมาตรฐานคุณภาพสินค้า อีกทั้ง JIS ยังเป็นมาตรฐานการผลิตที่ได้รับการยอมรับในแวดวงอุตสาหกรรมระดับโลก จึงการันตีได้ถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผ่านเกณฑ์ของมาตรฐานนี้ นอกจากมาตรฐานเหล่านี้จะเป็นหลักเกณฑ์เพื่อให้แบรนด์สร้างผลิตภัณฑ์ได้ตรงตามมาตรฐานและความต้องการของลูกค้าแล้ว ยังเป็นการช่วยกันกระตุ้นให้เกิดการแข่งขันในตลาดทางด้านมาตรฐาน และส่งผลประโยชน์โดยตรงทางด้านผลิตภัณฑ์ต่อผู้ใช้งาน

Rain + Wind = Water Performance ฝน + ลม = ประสิทธิภาพการต้านทานน้ำฝนรั่ว หากสังเกตให้ดี ขณะที่ฝนตก ลมจะเป็นตัวดันน้ำฝนให้เข้าไปซอกซอนตามขอบประตูหน้าต่าง จนน้ำล้นเข้ามาสร้างความเสียหายให้กับเฟอร์นิเจอร์และงานบิลท์อินในบ้าน เพราะฉะนั้น การเลือกประตูหน้าต่างจึงควรสังเกตค่า Water Tightness ซึ่งเป็นค่าประสิทธิภาพการต้านทานน้ำฝนที่เกิดจากแรงดันลม โดยจะมีแนบมาพร้อมกับคุณสมบัติของประตูหน้าต่างแต่ละรุ่น ซึ่งค่านี้ของแต่ละรุ่นจะคงที่ อยู่ระหว่าง 100-250 Pascal ยิ่งตัวเลขสูงมาก ยิ่งมีประสิทธิภาพการต้านทานน้ำฝนมากตามไปด้วย ดังนั้น การพิจารณาเลือกใช้งานหน้าต่างนั้น จึงขึ้นอยู่กับตำแหน่งที่ติดตั้งโดยอิงกับเรื่องความสูงเป็นหลัก ยิ่งอาคารสูงมาก ยิ่งต้องปะทะกับฝนและลมแรงมาก จึงต้องเลือกใช้หน้าต่างรุ่นที่มีค่าประสิทธิภาพการต้านทานน้ำฝนสูงตามไปด้วย

Door & Window Design งานดีไซน์ประตู-หน้าต่าง นอกจากมาตรฐานต่างๆ ที่กล่าวมา ปัจจัยที่มีผลที่สุดต่อการป้องกันน้ำและลมคือ “งานดีไซน์” ตั้งแต่การดีไซน์รางและบานประตูให้สามารถป้องกันน้ำได้ในทุกกรณี เช่น บานเลื่อนที่ปิดสนิทแน่นกับตัวรางก็จะปิดกั้นโอกาสที่น้ำจะซึมผ่านเข้าได้ การออกแบบประตูขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มความแข็งแรงและทนแรงลมได้ดี รวมทั้งการดีไซน์รางให้สามารถระบายน้ำทิ้งได้ น้ำจึงไม่เอ่อล้นกลับเข้าท่วมภายในห้อง

Good Door & Window Definition นิยามของประตู-หน้าต่างที่ด นิยามของ “ประตู-หน้าต่างที่ดี” คือประตูหน้าต่างที่สร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับผู้อยู่อาศัย ช่วยลดปัญหาจุกจิกกวนใจภายในบ้าน อย่างการต้องมานั่งเช็ดน้ำทุกครั้งที่ฝนมา หรืออยู่นอกบ้านก็ยังกังวลในทุกวันของฤดูฝนว่าน้ำจะเอ่อล้นเข้าบ้านไหม ซึ่งประตูหน้าต่างที่ดีก็มาจากคุณสมบัติทางกายภาพอย่างเรื่องดีไซน์ และการเลือกรุ่นของประตูหน้าต่างที่มีประสิทธิภาพการต้านทานน้ำฝนสูงๆ เผื่อไว้ก่อน เหมือนกับเป็นการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นได้ในอนาคตจากภัยธรรมชาติที่พยากรณ์ไม่ได้